Vítězové minulých ročníků

Národní cena vlády Česká hlava

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Číst více >>

Cena společnosti ABB, cena Invence

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Číst více >>

Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Číst více >>

Cena společnosti CSG, cena Industrie

ŠKODA DIGITAL, člen skupiny ŠKODA Group 

Číst více >>

Cena Doctorandus za technické vědy

Ing. Barbora Kamenická, Ph.D.

Číst více >>

Cena společnosti Veolia, cena Doctorandus za přírodní vědy

RNDr. Martin Toul, Ph.D.

Číst více >>

Mimořádná cena poroty

Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D.

Číst více >>

 Národní cena vlády Česká hlava

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Číst více >>

Cena společnosti ABB, cena Invence

Martina Benešová – Schäfer, Dr. rer. nat.

Číst více >>

Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

Číst více >>

Cena společnosti IDEA StatiCa, cena Industrie

CESNET, z.s.p.o.

Číst více >>

Cena společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

Mgr. Petr Sezemský, Ph.D.

Číst více >>

Cena společnosti Veolia, cena Doctorandus za přírodní vědy

Ing. Alžběta Dostálková, Ph.D.

Číst více >>

Národní cena vlády Česká hlava

 prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.

Číst více >>

Cena společnosti ABB, cena Invence

Ing. Jiří Potůček

Číst více >>

Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

Číst více >>

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

FINAL Tools a.s.

Číst více >>

Cena Doctorandus za technické vědy

PharmDr. Martina Háková, Ph.D.

Číst více >>

Cena společnosti Veolia, cena Doctorandus za přírodní vědy

Libor Šmejkal, Ph.D.

Číst více >>

Národní cena vlády Česká hlava

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Číst více >>

Cena společnosti Česká hlava PROJEKT, cena Invence

tým Mgr. Jiřího Dědečka, CSc., DSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Číst více >>

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

Cena Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Číst více >>

Cena společnosti VEOLIA, cena Doctorandus za přírodní vědy

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Číst více >>

Národní cena vlády Česká hlava

Cena Invence

doc. RNDr. Jan Brábek, PhD.

Přírodovědecká fakulta UK

Číst více >>

Cena Industrie

Ciur a.s.

Mojmír Urbánek

Číst více >>

Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.

Vysoké učení technické, Brno

Číst více >>

Cena společnosti VEOLIA, Doctorandus za přírodní vědy

Ing. Daniel Bím, PhD.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Číst více >>

Národní cena vlády Česká hlava

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Číst více >>

Cena společnosti Kapsch, cena Invence

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Ústav Imunologie na 2.LF UK, FN Motol a biotechnologicka společnost SOTIO

Číst více >>

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

Cena společnosti Veolia, Doctorandus za přírodní vědy

Ivana Mejdrová

Ústav organické chemie biochemie AV ČR, v.v.i.

Číst více >>

Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

Ing. Lukáš Neumann, Ph.D.

ČVUT, Fakulta Elektrotechnická

Číst více >>

Národní cena Vlády ČR

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova v Praze

Církevní archeologie a středověká duchovní kultura

Číst více >>

Invence, cena společnosti Kapsch

Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Masarykova univerzita

Softwarové nástroje pro inženýrství proteinů

Číst více >>

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu

SHM s.r.o.

Soubor PVD povlaků typu CrVN, CrNx a CrAlBN a technologie jejich přípravy

Číst více >>

Doctorandus – technické vědy, cena Skupiny ČEZ

RNDr. Vít Saidl

Matematicko – fyzikální fakulta UK

Magnetické látky

Číst více >>

Doctorandus – přírodní vědy, cena společnosti Veolia Česká republika

Mgr. Karel Škubník

Masarykova univerzita

Virus deformovaných křídel

Číst více >>

Národní cena vlády Česká hlava

Prof. MUDr Jiří Forejt, DrSc

Ústav molekulární genetiky AV v.v.i.

Cena společnosti Kapsch, cena Invence

Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a CEITEC, Vysoké učení technické v Brně

kolektiv autorů: Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ing. Martin Antoš, Ph.D., Ing. Zbyněk Dostál Ing., Tomáš Slabý, Ph.D.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

Netcope Technologies a.s.

Cena Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

Ing. Jan Kraček, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze.

Cena Nadačního fondu Česká hlava, cena Doktorandus za přírodní vědy

Helena Reichlová

Fyzikální ústav AV ČR

Národní cena vlády Česká hlava

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE

Filozofická fakulta UK

Národní cena vlády Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V letošním roce ji vláda udělila vláda prof. Martinovi Hilskému za jeho celoživotní přínos v oblasti anglistiky.

Cena společnosti Kapsch

Ing. Jan Mašát, Csc.

Ing. Jan Mašát, CSc., letošní laureát ceny Invence, zaměřil svoji celoživotní práci na výzkum a vývoj pesticidů, se kterými slavil úspěchy i v zahraničí. Chybělo však málo a dnes již třiaosmdesátiletý chemik přitom mohl žít a bádat úplně jinde, když po válce z důvodu úmrtí obou rodičů byl Čs. červeným křížem nabídnut jako válečný sirotek k adopci do Švýcarska.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Prof. Ing. Luboš Hes, DrSc.

Technická Univerzita V Liberci

Tepelný komfort je základním užitným parametrem jak běžných oděvů a sportovních dresů, tak zejména ochranných (hasičských, lékařských) a tzv. outdoorových oděvů. Pro alpinistu např. snížení tepelné izolace spodního prádla nebo spacího pytle v důsledku akumulovaného potu může znamenat ohrožení života. Nové přístroje české firmy SENSORA jsou unikátní v tom, že umožňují rychlé přímé měření parametrů tepelného komfortu celých oděvů sestávajích z několika vrstev různých textilií, a to bez jejich poškození.

Cena Skupiny ČEZ

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Optické materiály, konkrétně nové materiály vhodné pro detekci neviditelného ionizujícího záření, jsou parketou Vítězslava Jarého, letošního laureáta Ceny Doctorandus (technické vědy). Nespornou výhodou jeho vědecké práce na rozhraní fyziky a chemie je právě její mezioborovost, jež má v dnešní době velký potenciál.

Cena společnosti Česká hlava

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK

Extrémní přírodní podmínky v polárních oblastech omezují rozvoj vyšších rostlin. Čím blíže k pólu, tím více rostlin ubývá. Naopak některé řasy patří mezi organismy, které jsou schopné v nehostinných podmínkách přežít a jsou tedy klíčovou součástí polárních ekosystémů a základním pilířem potravních řetězců. Letošní laureátka Martina Pichrtová pracuje na poznání mechanismů přežití, životních cyklů i podmínek růstu řas, které je zásadní pro pochopení fungování polárních ekosystémů i vzhledem ke stále aktuálnější hrozbě změny klimatu.

Národní cena vlády Česká hlava

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Profesor Paleček patří mezi přední české vědce v oblasti přírodních věd. Svými pracemi položil základ pro obor elektrochemie nukleových kyselin. Tento obor patří v současnosti ke slibně se rozvíjející vědecké oblasti základního výzkumu a nabízí praktické využití v medicíně 21. století i dalších oborech.

Cena společnosti Kapsch za technické vědy

Ing. Pavel Izák, Ph.D.

Ing. Pavel Izák, Ph.D. který působí na Ústavu chemických procesů AV ČR v.v.i v Praze, vyvinul se svým týmem jednokrokový postup pro čištění surového bioplynu od nežádoucích složek založený na kondenzující vodní páře na hydrofilní podložce. Z bioplynu tak dokázal vyrobit biomethan, což je látka s obdobnými vlastnostmi jako zemní plyn. Technologie je dovedena už i do praxe.

Cena Invence – přírodní vědy

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

Prof. Karel Kolomazník působí na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A je velmi symbolické, že právě v tomto městě legendárního obuvníka Bati činí své významné objevy na poli zpracování kůže a využití odpadů z kožedělného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Jeho technologie v současnosti využívají velké obuvnické firmy jako NIKE (Vietnam) a ECCO (Nizozemsko).

Cena Industrie

MICRORISC s.r.o. – Ing. Vladimír Šulc

MICRORISC s.r.o. je česká firma z Jičína s 23letou historií, zaměřená na výzkum, vývoj a dodávky technologií a komponent výrobcům elektroniky. Do soutěže Česká hlava se společnost přihlásila se svým komplexním technologickým řešením IQRF®, které umožňuje výrobcům elektroniky inovovat jakýkoliv jejich výrobek a poskytnout mu bezdrátovou konektivitu a volitelně i připojení ke zbytku světa přes Internet. Jednoduše a levně.

Cena Skupiny ČEZ

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu.

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Zeolity v současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory využívané při zpracování ropy, v petrochemii i při přípravě chemických specialit. Původem jsou to přírodní minerály, které se díky svým unikátním vlastnostem od poloviny minulého století vyrábí synteticky. Velkou výhodou je jejich nezávadnost vůči životnímu prostředí. V laboratořích Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (Akademie věd) v Praze, kde Pavla Eliášová pracuje, se zabývají především využitím zeolitů pro zpracování uhlovodíků (např. při výrobě benzínu).

Laureát Národní cena vlády Česká hlava

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.

Filosofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií Praha

Prof. František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství bylo vždy nejen velkým tématem českých historiků, ale i objektem politiků a publicistů. Šmahel toto významné období našich dějin očišťuje od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku.

Cena společnosti Kapsch (Invence)

Ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno

Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop a ing. Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. Navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky, která umožňuje dokonalejší detekci obrazového signálů pro rastrovací elektronové mikroskopy.

Cena Skupiny ČEZ (Patria)

Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD.

Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore

Profesor Mikuláš Popovič se narodil jako československý občan v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80.letech odešel na stipendium do USA a vzhledem k problémům spojených s návratem do vlasti se rozhodl do USA emigrovat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Industrie)

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

Sekačky Spider jsou zcela univerzální dálkově řízené žací stroje s vynikající vysokou svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem, bezkonkurenční bezpečností provozu a širokou možností uplatnění. Jedná se o zcela český, mezinárodním patentem chráněný výrobek.

Cena Ministra životního prostředí ČR

Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně

Doktor Pavela se věnuje výzkumu biologicky aktivních látek, především ve vztahu k agrochemikáliím. Agrochemikálie jsou ve většině případů zastoupeny syntetickými pesticidy, které však mnohdy zahubí kromě škůdce i další necílové organismy. Syntetické pesticidy mohou poškodit i zdraví člověka.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Doctorandus)

Mgr. Ondřej Maršálek, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu – elektronu „rozpuštěného ve vodě“. Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru.

Cena Všeobecné zdravotní pojištovny ČR (Gaudeamus)

Ing. Jiří Václavík

Ústav organické technologie VŠCHT, Praha

Ing. Václavík již ve svých 25 letech zaujal výsledkem své pětileté práce nejen českou vědeckou komunitu, ale i významné vědce v zahraničí. Jeho práce je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu.

Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava

Společnost TAJMAC – ZPS, a.s. , Zlín

Za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu – obráběcí stroj TMZ 642 CNC, dosahující svými parametry absolutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již bylo prodáno 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.

Národní cena vlády Česká hlava

Prof. MUDr. Pavel Klener

1.lékařská fakulta UK, Dr.Sc.

Prof. MUDr.Pavel Klener, Dr.Sc., patří po desítky let k vůdčím postavám české medicíny. Proslul zejména jako odborník na poli chemoterapie zhoubných nádorů a neváháme jej označit za průkopníka této terapeutické modality u nás. Již v roce 1974 vydal první českou monografii věnovanou chemoterapii a těsné spojení s ní jej doprovází do dnešních dnů.

Invence, cena společnosti Kapsch

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny

Cena byla udělena za Inovace při použití dvou dlouhodobých srdečních podpor Heartmate-II jako totální náhrady lidského srdce u pacientů bez možnosti standardní léčby.

Patria – cena společnosti Veolia Voda

prof. MUDr. Ervín Adam, M.D., Ph.D.

Baylorova universita v Houstonu

Profesor MUDr. Ervín Adam se narodil dne 7. listopadu 1922 v Rachově. V době 2. světové války byl vězněn v koncentračním táboře. Po jejím skončení začal studovat lékařství na Universitě Karlově v Praze.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

ELLA-CS, s.r.o. – Karel Volenec

SX-ELLA Stent Danis je krytý kovový samoexpandabilní jícnový stent určený k zástavě akutního krvácení z jícnových varixů. Tyto vznikají v důsledku portální hypertenze, při níž dochází k hromadění krve a dilataci žil v distálním jícnu a žaludku, projevující se v pokročilém stádiu právě krvácením. Jde o urgentní, život ohrožující stav spojený s rychlou ztrátou velkého množství krve, který vyžaduje okamžitý zásah.

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

Anna Fučíková

Matematicko – fyzikální fakulta UK

Laureátka se věnuje dlouhodobě výzkumu nanočástic. V této rychle se rozvíjející oblasti se zaměřila na studium nejrůznějších vlastností několika typů nanočástic, hlavně se věnovala studiu křemíkových nanokrystalů. U nich objevila, že jsou ve srovnání s některými jinými nanočásticemi např. nanodiamanty, zcela netoxické a po čase se samy v organizmu rozkládají. Nanodiamanty které jsou toxické ve velkých dávkách jsou vhodné jako fluorescenční značka pouze in-vitro, hlavně vzhledem k jejich biologické neodbouratelnosti. Netoxicita a schopnost rozložit se v živém organizmu, to jsou vlastnosti, které dávají křemíkovým nanočásticím velký prostor pro užití v medicíně. Lze je bez obav z negativních reakcí dávat do organizmu a pak sledovat jejich cestu v těle ale i uvnitř buňky, což je celosvětově zcela unikátní.

Gaudeamus, Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Ing. Lenka Tománková

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra dozimetrie a ionizujícího záření

Ing. Lenka Tománková se během svého studia věnovala vědeckému výzkumu v rámci mezinárodního projektu Observatoře Pierra Augera, což je společný projekt 96 institucí z 19 zemí zaměřený na studium extrémně energetického kosmického záření. Důraz její práce byl kladen na studium dlouhodobého vývoje chování komponentů jednotlivých teleskopů Observatoře a jejich kalibračního systému. Přesná znalost komplexních změn odezvy detektorů na dopadající tok fotonů je nezbytná pro správnou interpretaci výsledků celého experimentu. Během krátké doby se Lenka Tománková naučila analyzovat data z optických teleskopů a díky svému uvážlivému přístupu dokázala své originální výsledky správně vyhodnotit. Jedním z jejich významných přínosů se staly návrhy na vylepšení stávajícího systému relativních kalibrací, z nichž mnohé byly již na Observatoři implementovány. Práce L. Tománkové nebyla omezena jen na zpracování dat, ale během svého prvního pobytu v náročném prostředí argentinské pampy se aktivně podílela na údržbě a testování teleskopů.

Národní cena vlády Česká hlava

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesor Widimský patří mezi přední české kardiology a je špičkovým a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu. Díky práci profesora Widimského se v Česku aplikace koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu stala rutinní záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo tak k významnému snížení nemocniční úmrtnosti na tuto srdeční příhodu.

Invence, cena společnosti Kapsch

doc. Ing. Viliam Vatrt, DrCs.

Vojenský geografický hydrometeorologický ústav

Jak vysoká je Sněžka? Zdánlivě prostá otázka není tak jednoduchá, protože její vrchol se určuje v metrech nad mořskou hladinou, a kde je vlastně ona mořská hladina, to se určuje velmi složitě. Proto v určování nadmořských výšek stále přetrvávají problémy. Je to značně komplikované především tím, že zemská kůra se zejména v důsledku gravitačního působení Měsíce a Slunce nepřetržitě výškově deformuje. Existují však globální geodetické konstanty tělesa Země, které na těchto slapových a jiných vlivech nezávisí. Jednou z nich je klidná, v integrálním smyslu střední hladina světového oceánu, jejíž tvar a globální zvlnění od roku 1993 nepřetržitě zaměřují družicové altimetrické systémy (TOPEX/POSEIDON, JASON1).

Patria – cena společnosti Veolia Voda

prof. Pavel Winternitz

profesor Montrealské univerzity

Prof. Pavel Winternitz je mezinárodně uznávaným matematickým fyzikem. Páteří jeho vědecké činnosti je výzkum Lieových grup a jejich aplikace. Patří mezi průkopníky výzkumu v oblasti přesně řešitelných systémů a v teorii symetrií a integrability diferenčních rovnic.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Babak Mahdian

společnost ImageMetry, s.r.o.

Vývoj software VerifEyed. VerifEyed je software, který dokáže během desetin vteřin rozpoznat, zda se s fotografiemi či naskenovaným dokumentem manipulovalo. V některých případech dokonce určí, zda byla fotografie například stažena z internetu. VerifEyed dokáže rozdělit fotografie a dokumenty na věrohodné a nevěrohodné, tedy jakýmkoli způsobem manipulované.

Cena ministra životního prostředí

prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Spolu s profesorem Blahoslavem Maršálkem vyvinul flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích.

prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Botanický ústav AV ČR

Spolupracoval s profesorem Františkem Pochylým na vývoji flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích.

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Institut klinické a experimentální medicíny a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Ocenění získal za úlohu „TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních onemocnění“. Práce se zaměřuje na úlohu imunitního systému u nejčastějších jaterních onemocnění: alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater.

Gaudeamus, Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Ing. Lukáš Rambousek

VŠCHT Praha

Ocenění získal za preklinický vývoj nových syntetických anionických medicinálních steroidů. Ing. Lukáš Rambousek se ve své diplomové práci soustředil na výzkum látek, které by mohly potenciálně sloužit jako léčivo pro neuropsychiatrická onemocnění.

Národní cena vlády Česká hlava

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Profesor Jan Svoboda je jedním z celosvětově uznávaných klasiků v oboru retrovirologie (retrovir je obalený živočišný vir vyvolávající nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukemii i AIDS). Již z počátku 60. let pocházejí jeho rané práce o biologii viru Rousova sarkomu (přímo přenosný zhoubný nádor drůbeže, vyvolaný specifickým rakovinovým retrovirem), který je v pravém slova smyslu pilířem našich znalostí o retrovirech.

Invence, cena společnosti Kapsch

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

FEL Českého vysokého učení technického v Praze

Spolu s profesorem Michalem Pěchoučkem byl oceněn za „výzkum multiagentních technologií a jejich přenos do průmyslové praxe“. Jde o samorozhodující systém s prvky umělé inteligence a oba ocenění patří mezi tvůrce světem uznávané české školy vývoje těchto systémů.

prof. dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.

FEL Českého vysokého učení technického v Praze

Spolu s profesorem Vladimírem Maříkem byl oceněn za „výzkum v oblasti aplikací multiagentních technologií a jejich přenos do průmyslové praxe“. Jde o samorozhodující systém s prvky umělé inteligence a oba ocenění patří mezi tvůrce světem uznávané české školy vývoje těchto systémů. Vysoce teoretické práce dokázali následně převést do praktické realizace.

Patria, cena Veolia Voda ČR

prof. RNDr. František Tureček, PhD.

University of Washington v Seattlu, USA

Turečkovou hlavní vědeckou tematikou se stala hmotnostní spektrometrie a její aplikace v chemii, biologii a v medicíně. V jeho laboratoři postavili některé unikátní přístroje, jako např. tandemový hmotový spektrometr nebo přístroje pro preparativní dělení léčiv a biomolekul a pro přípravu biologicky aktivních povrchů metodou přistávání iontů z plynné fáze.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ing. Jakub Strnad

LASAK s.r.o. – jako ředitel a jednatel

Cenu za nejlepší technologickou nebo výrobkovou inovaci získala firma Lasak s. r. o. za unikátní povrchovou bioaktivní úpravu dentálních implantátů. Organizmus takto upravené implantáty nebere jako cizí těleso, a proto umožňuje jejich mnohem lepší spojení s živou tkání a zajišťuje lepší hojení u pacientů.

Doctorandus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Mgr. Jaromír Chalupský

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Výsledky Jaromíra Chalupského, oceněné cenou DOCTORANDUS, ukazují, že rentgenové lasery se z vědecko-fantastické literatury a jejích mysteriózních hvězdných válek již definitivně přesunuly do reality výzkumu a prvních aplikací a že česká škola, vytvořená na tomto poli především dlouholetou spoluprací Fyzikálního ústavu AV ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, se ve světě rozhodně neztratila.

Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

PhDr. Markéta Růčková

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Markéta Růčková se narodila v roce 1984 a pochází z Dolní Bečvy na Vsetínsku. Už na základní škole ji začala zajímat historie a v tom pokračovala i na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm. Účastnila se různých studentských soutěží a po maturitě si logicky zvolila studium historie.

Národní cena vlády Česká hlava

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Ocenění získal za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie.

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Docent Jiří Homola získal ocenění za výzkum a vývoj nových originálních optických biosenzorů pro studium molekulárních interakcí a rychlou citlivou detekci chem. a biologických látek.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

Prof. Jan Klein, DhD.

Hostující profesor na Pensylvánské státní univerzitě (USAZa práci: Moderní imunogenetika

Ocenění získal za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti moderní imunogenetiky.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ing. Vladimír Moravec, MBA

C.C. Novasoft, a.s

Ocenění mu bylo od komise uděleno za unikátní softwarové řešení „NovaVoice®“.

Doctorandus

MUDr. et MDDr. Jiří Šedý

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i – Neurověda na 2.LF UK

Ocenění mu komise udělila za dosažené výsledky při studiu terapeutických možností u poranění míchy.

Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

Milan Hanuš

Západočeská univerzita v Plzni

Ocenění získal za numerický model neutronového transportu (Numerical Modeling of Neutron Transport).

Národní cena Česká hlava ČR

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.,FRSC

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha

Profesor Pavel Hobza získal Národní cenu Česká hlava ČR za celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy.

INVENCE, cena Škody Auto a.s.

Prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky

Profesor Miroslav Šťastný získává ocenění za práci „Redukce vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů v sekundární části jaderné elektrárny“.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

Prof. RNDr. Josef Paldus DrSc., FRSC.

University of Waterloo,Waterloo, Ontario, Canada

Profesor Josef Paldus získává ocenění za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti teoretické kvantové chemie a aplikované matematiky.

Industrie, cena Kapsch s.r.o.

ing. Libor Kotačka, Ph.D.

Optaglio, s.r.o

Společnost Optaglio získává ocenění Industrie za realizaci projektu „ANGELES – Holografie a difrakční optika“.

Doctorandus, cena Vítkovic a. s.

Mgr. Alena Čížková

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Postgraduální studentka biochemie a patobiochemie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Alena Čížková zvítězila v kategorii Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava. Alena Čížková odhalila podstatu závažného onemocnění – poruchy tzv. mitochondriální ATP syntézy.

Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

Bc.Vladimír Soukup

Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta

Vladímír Soukoup ocenění Gaudeamus získává za práci: „Oral morphogenesis in the Mexican axolotl:developmental origin of tooth germs in evolutionary contexts“ Ve své práci dokázal, že zuby u obratlovců nevznikají jen z vnější zárodečné kůry, ale také z vnitřní zárodečné kůru embrya. Vladimír Soukup tak významně posunul bádání v oblasti evoluce zubu.

Zvláštní cena VZP ČR

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha

Doktor Radim Šrám získává Zvláštní cenu VZP ČR za studii „Hodnocení rizika vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace“.

Cena předsedy rady pro výzkum a vývoj

Prof.MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Ředitel psychiatrického centra Praha a Centra Neuropsychiatrických studií v Praze

Profesor Cyril Höschl získává Cenu předsedy rady pro výzkum a vývoj za celoživotní dílo v oblasti rozvoje, výzkumu a vývoje včetně popularizace psychiatrie a neurobehaviorálních věd.

Národní cena Vlády ČR

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Profesor Antonín Holý získal ocenění za návrh a syntézu acyklických nukleosidů.

INVENCE, cena Škody Auto a.s.

Ing. Miroslav Bleha, CSc

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i

Inženýr Miroslav Bleha získal ocenění za vývoj ionexových membrán a využití membránových procesů v ekologických a výrobních aplikacích, na které pracoval spolu s inženýrem Lubošem Novákem.

Ing. Luboš Novák, CSc.

MEGA a.s.

Inženýr Luboš Novák získal ocenění za vývoj ionexových membrán a využití membránových procesů v ekologických a výrobních aplikacích, na kterém pracoval spolu s inženýrem Miroslavem Blehou.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

Prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc.

University of Alabama at Birmingham (USA)

Profesor Jiří Městecký získal ocenění za významné objevy v oblasti mukózní imunity.

Industrie

Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický,v.v.i

Získal ocenění za nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu.

Doctorandus, cena Siemens za inovativní přístup

Mgr. Aleš Benda, Ph.D.

ÚFCH J.Hejrovského AV ČR,v.v.i.

Doktor Aleš Benda získal ocenění za vývoj, implementace a aplikace nových fluorescenčních mikroskopických technik.

Gaudeamus

MgA. Suzanna Hlinka

Akademie der Musischen Kuenste Bern, HAMU

Získává ocenění za magisterskou práci na téma Matematika a hudba v souvislostech.

Naděje, cena Poštovní spořitelny

Ondřej Mikšík

4. ročník gymnázia Kroměříž

Ondřej Mikšík získal ocenění za praktické využití metod digitálního zpracování obrazu.

Media

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Václav Cílek je nejen špičkovým vědcem (je ředitelem Geologického ústavu AV ČR a autorem téměř 200 vědeckých prací ), ale zároveň se velmi intenzivně věnuje popularizaci vědeckých disciplin zejména klimatologie a otázek životního prostředí.

Národní cena vlády ČR

Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.,Dr.h.c.

Matematický ústav AV ČR

Profesor Jaroslav Kurzweil získal ocenění za za celoživotní dílo v oblasti teorie integrálních a diferenciálních rovnic.

INVENCE, cena Škody Auto a.s.

Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc

Prorektor pro vědu a výzkum, Technická univerzita Liberec

Profesor Oldřich Jirsák získal ocenění za vývoj zařízení NanoSpiderr, které slouží k přípravě nanovláken.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

Prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc.,F.R.S.C.

Faculty of Matematics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada,

Profesor Jiří Čížek získal ocenění za novou metodu vázaných klastrů.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Linet s.r.o

Cenu INDUSTRIE Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za nejvýraznější technologickou či výrobkovou inovaci získala firma Linet s.r.o za univerzální nemocniční lůžko Image.

Gaudeamus

Petr Kubíček

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno

Petr Kubíček získal ocenění za rekonstrukci malého sportovního letounu M-2 Skaut.

Doctorandus, cena Siemens za inovativní přístup

Mgr. Štěpán Obdržálek

VUT Praha, Fakulta eletrotechnická, katedra kybernetiky

Magistr Štěpán Obdržálek získává ocenění za řešení počítačového rozpoznávání objektů v obrázcích.

Naděje, cena Poštovní spořitelny

Ivana Petrová

Gymnázium Říčany

Studentka Ivana Petrová získává ocenění za za výzkum stárnutí savčích oocytů.

Media, cena Nadačního fondu Česká hlava

Mgr. Vladimír Kořen

Česká televize

Magistr Vladimír Kořen získal ocenění za televizní projekt České hlavy.

Národní cena vlády Česká hlava

prof. ing. Armin Delong, DrSc.

Invence

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

prof. ing. Karel Ulbrich, DrSc.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

EVEKTOR, s.r.o.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

prof. Josef Michl

Doctorandus

Dr. Denisa Bordag

Gaudeamus, cena Českého Telecomu, a.s.

Mgr. Vít Bubák

Naděje

Jan Šváb

Media

Ing. Eva Bobůrková

Národní cena Česká hlava

Prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Němec, DrSc.

Cena Sazky

Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc.

Patria, cena Unipetrolu a.s.

RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.

Doctorandus

MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Gaudeamus, cena Chance, a.s.

Dr. Pavel Strnad

Cena nadačního fondu Veolia Naděje

Petr Kučera

Industrie, cena Transgas, a.s.

Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.

Media

Mgr. Josef Tuček

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za pomoc pro hendikepované občany

Ing. Jan Fejt

Ing. Marcela Fejtová

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Česká hlava

Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.

Invence

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Ing. František Petrů

Patria

Prof. Jan Švejnar, PhD.

Doctorandus

Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Gaudeamus

Ing. Ladislav Sekerka

Naděje

Jiří Hron

Industrie

UJP Praha, a.s.

Media

Ing. Šárka Speváková

Národní cena

oc. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Prix Academia

Mgr. Filip Teplý

Guru

Škoda Auto, a.s.

Prix Patria

Ing. Jan Mühlfeit

Profesionál

Mgr. Jan Baltus