Odborná komise Česká hlava

prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr. h. c.
předseda odborné poroty
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
biochemik, předseda Učené společnosti České republiky

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych
ředitel Psychiatrického centra v Praze

RNDr. Zdeněk Havlas, CSc.
místopředseda Akademie věd České republiky

Ing. Zbyněk Frolík
generální ředitel L I N E T spol. s.r.o.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra aplikované matematiky, UK

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT

prof. RNDr. Jan Černý, PhD.
Přírodovědeká fakulta, Katedra buněčné biologie, UK

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické a neurologické kliniky 1.LF UK a ÚVN

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
vedoucí Ústavu Mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ČVUT v Praze