Sample Page2024-05-23T11:40:19+02:00

Spojení soukromých investic s vědou a výzkumem přináší ty správné inovace

Pomáháme vědcům a výzkumníkům budovat veřejné povědomí o jejich přínosu pro společnost. Popularizujeme českou vědu, aplikovaný výzkum a jejich výsledky směrem k laické i odborné veřejnosti.

Více o nás
20 let

Vyhlašuje a organizuje národní soutěž  Česká hlava – nejprestižnější české ocenění

12

12 cen každoročně udělováno českým vědcům

100+

Oceněných vědkyň a vědců cenami České hlavy od roku 2002

Novinky z České hlavy

Více novinek

Ceny České hlavy

Česká hlava vyhlašuje a organizuje národní soutěž – nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.

Partneři projektu

Česká hlava je unikátní projekt, který firmám otevírá novou dimenzi využití CSR programů propojených s pomocí české vědě a podporou inovací na základě posilování morálních hodnot společnosti.

Generální partneři

Partneři projektu

Mediální partner

Go to Top