Česká hlava se neustále snaží pomáhat a podporovat jak své laureáty, tak i ostatní nadané studenty a mladé vědce na českých středních a vysokých školách. Jsme si vědomi, že k získání kvalitních vědomostí a zkušeností není možné pouze navštěvovat vzdělávací institut v ČR, ale je potřeba seznámit se i s praxí a odborníky na zahraničních institucích a výzkumných centrech. Je třeba vycestovat do zahraničí a získat zkušenosti, které studentům rozšíří jejich obzory a pomohou získat nový pohled na věc.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit informační databázi, která by poskytla ucelené základní informace o poskytovatelích zahraničních studijních programů a stáží. Společně s našimi partnery jsme připravili informační poklady o jednotlivých nadacích a fondech, které jsou našim studentům k dispozici. Touto cestou se Vám snažíme přinést ucelené informace a ulehčit Vám rozhodování při výběru studijní stáže či odborné praxe v zahraničí.

The Bakala Foundation

Nabízená stipendia:

 • Program SCHOLARSHIP

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.bakalafoundation.org

AKTION Česká republika – Rakousko

Nabízená stipendia:

 • Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
 • Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu
 • V rámci projektů spolupráce

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.dzs.cz

Stipendia DAAD pro ČR

Nabízená stipendia:

 • Stipendia umožňující účast na letním kurzu
 • Studijní a koncertní cesty a studijní praxe skupin zahraničních studentů do Německa
 • Letní akademie
 • Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
 • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
 • Stipendia DAAD / Roche Diagnostics pro postdoktorandy
 • Program podpory společných projektů (PPP program)

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.daad.de

Nadace Open Society Fund Praha

Nabízená stipendia:

 • ASSIST program
 • ASSIST program- částečné stipendium
 • Davis International Scholars
 • HMC program
 • Redukované školné 

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.osf.cz

Studium v Kanadě

Nabízená stipendia:

 • Studium na univerzitě
 • Doktorandské stipendium na University of Alberta
 • Distanční studium
 • Doktorandské federální stipendiu Vanier
 • Postdoktorandské studium Banting

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.educationau-incanada.ca

Komise J. Williama Fulbrighta

Nabízená stipendia:

 • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA
 • Fulbright-Masarykovo stipendium
 • Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.fulbright.cz

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Nabízená stipendia:

 • Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
 • Cestovní stipendium
 • Vědecké a umělecké stipendium
 • stipendium na podporu interního doktorského studia
 • Hlávkovo stipendium pro doktorandy
 • sociální studijní stipendium

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.hlavkovanadace.cz

CTM CE – Centrum pro talentovanou mládež

Nabízená stipendia:

 • Program CTM Online
 • Program Objevitelské soboty

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.ctm-academy.cz

IAESTE České republiky

Nabízená stipendia:

 • Zprostředkovat studentům technických oborů praxe v zahraničí
 • Program IDE pro IT studenty

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo nawww.iaeste.cz

CEEPUS

Nabízená stipendia:

 • Program CEEPUS III

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na http://www.dzs.cz/cz/ceepus

Česko – Německý fond budoucnosti

Nabízená stipendia:

 • Desetiměsíční stipendium

Více informací o programu je možné nalézt zde
Nebo na www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/stipendia