Odborná komise České hlavičky

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. – předsedkyně a Garant pro cenu „Merkur“
profesorka na katedře ekonomické statistiky, VŠE Praha

prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – místopředseda 
proděkan pro vědu a výzkum, VŠE Praha

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs – Garant pro cenu „Futura“
vedoucí Katedry oděvnictví, Technická univerzita v Liberci

Ing. František Foret, DSc. – Garant pro cenu „Genus“
ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – Garant pro cenu „Sanitas“
vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, UK

prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. – Garant pro cenu „Intentio“
 vedoucí oddělení Experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR v.v.i., Brno

doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. – Garant pro cenu „Universum“
 Proděkan pro PRopagaci, MFF UK