Soutěžní obory:

Pro 12. ročník soutěže Machři roku 2019, jsou vyhlášena soutěžní klání v těchto oborech:

  • ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD)
  • STROJNÍ MECHANIK
  • TRUHLÁŘ

Místo a čas konání:

17. 9. 2019 (úterý) – Praha 2 – Palackého náměstí a Zítkovy sady

Registrace:

Do soutěže Machři roku mohou nominovat svůj reprezentační tým školy, které poskytují vzdělání v učebních oborech, zakončených výučním listem případně maturitou. Studenti nástavbových studijních programů se nemohou soutěže účastnit. Každá ze škol může být zastoupena pouze jedním týmem v každém vyhlašovaném oboru. Do soutěže je možné se zaregistrovat dvojím způsobem.

  1. Vyplněním všech polí interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách pořadatele (www.ceskahlava.cz v sekci Projekty – Machři roku – Přihláška) a jeho odesláním.
  2. Scan vyplněného formuláře na emailovou adresu machriroku@ceskahlava.cz.

Po registraci bude zaslán potvrzující e-mail, který slouží jako potvrzení pro zápis týmu v místě konání.

Termín ukončení přihlášek do soutěže je 7. 7. 2019

Soutěžní týmy:

Soutěžní týmy mohou být složeny pouze ze žáků nominující školy a je nutné u všech reprezentantů na vyžádání doložit jejich příslušnost k nominující škole (index, žákovská knížka atd.). Složení, respektive počet žáků v týmu pro jednotlivé obory je následující:

Elektrikář (silnoproud): 2
Strojní mechanik: 2
Truhlář: 2

Zadání soutěžních úkolů, vyhodnocení výsledků a odborná komise:

Odborná komise, která je pro každý obor složena ze dvou až tří členů, je zadavatelem soutěžního úkolu. Komise je vybrána pořadatelem, který si vyhrazuje právo v případě nutnosti složení členů komise měnit. Zadání soutěžního úkolu bude vyhlášeno komisí těsně před začátkem samotné soutěže. Komisí bude též schváleno náčiní, se kterým budou moci soutěžící pracovat. Pro splnění zadání mají jednotlivé týmy časový limit. Po skončení limitu není přípustné jakkoli dokončovat, nebo zasahovat do hotové práce, stejně jako není dovoleno radit, nebo jakkoli zasahovat do práce ze strany doprovodu, případně diváků. V případě porušení tohoto, je porota oprávněna soutěžní tým diskvalifikovat. Po dokončení všech prací komise vyhodnotí výsledky týmů v jednotlivých oborech a určí tři nejlepší týmy. Komise si vyhrazuje právo nezveřejňovat důvody, na základě kterých učinila rozhodnutí o vítězích. Do tohoto nespadá zveřejňování soutěžního času, v případě že je brán jako hledisko pro posouzení.

Ceny a trofeje:

V každé kategorii budou vyhlášeny pouze první tři nejlépe umístěné týmy. Ostatní příčky nebudou odbornou komisí zveřejňovány. Vítězný tým a škola, kterou zastupuje, obdrží trofej Machři roku a finanční odměnu v celkové hodnotě 30 000 Kč. Ta bude rozdělena mezi jednotlivé účastníky vítězného týmu a jejich školu tak, že 15 000 Kč obdrží soutěžící (každý 7 500 Kč) a 15 000 Kč bude věnováno škole. Částky jsou předávány po zdanění.

Kontakty:

Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, Praha 10, 100 00

E-mail: machriroku@ceskahlava.cz

Telefon: +420 724 258 664

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na výše uvedené kontakty.