Jak se přihlásit do soutěže České hlavičky

Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.

Stáhněte si přihlášku a odešlete ji podle instrukcí.

Instrukce pro odeslání přihlášek

1. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

2. Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě jako jeden soubor s názvem podle tohoto vzoru:

Kód soutěžní kategorie_jméno_příjmení_město.pdf

Příklad: H4_jan_novak_Plzen.pdf

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz

Česká hlava PROJEKT, z.ú., soutěž České hlavičky 2020, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10.

4. Tento soubor musí obsahovat:

  1. vyplněný přihlašovací formulář
  2. abstrakt (stručný výtah) práce
  3. synopse (přehled, shrnutí) práce
  4. odborný posudek

5. Veškeré texty musí být podávány výhradně v českém jazyce.

6. Práci lze nominovat do více než jedné kategorie. Porota však ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou práci.

Další podrobnosti naleznete ve Statutu soutěže.