Česká hlava si ve svém počínání plně stojí za stanoveným mottem: Spojení soukromých investic s vědou a výzkumem přináší ty správné inovace, a do budoucna jej hodlá beze zbytku naplňovat všemi svými aktivitami.

Svým tržištěm nápadů, myšlenek a inovací Česká hlava hodlá v budoucnu napomáhat vstupu soukromých investic do výzkumu a vývoje, vytvářet fórum pro hledání, zahájení a procesování investičních projektů. Česká hlava si ve svém počínání plně stojí za stanoveným mottem: Spojení soukromých investic s vědou a výzkumem přináší ty správné inovace, a do budoucna jej hodlá beze zbytku naplňovat všemi svými aktivitami. Vizí a cílem je propojovat soukromé prostředky investorů s výzkumnými projekty, které čekají na realizaci nebo výzkumné záměry s nemožností financování z veřejných zdrojů. A opačně – podnikům hledajícím nové výrobní programy na zlepšení současné výroby a technologií nabízí Česká hlava pomoc při vyhledání vhodných vědeckých kapacit, které by pomohly přinést inovaci jejich výroby.

Vytvořením a rozvinutím specializovaného informačního systému, jakéhosi tržiště nabídky a poptávky, vedoucího ke vzájemnému obohacování myšlenek a nápadů, hodlá Česká hlava pomoci v navazování partnerství mezi výzkumem a investory, a tím zpětně podporovat český výzkum.

Česká hlava chce přitahovat pozornost akademické sféry, průmyslu, investorů, podnikatelů i vlády, aby se tato její platforma stala centrem a prvním kontaktním místem pro vzájemnou spolupráci. Webové stránky České hlavy poslouží jako informační prostředník pro výzkumná centra i podobné české výzkumné iniciativy na jedné straně a pro potenciální investory na straně druhé.

A bude tu přinášet reálné příběhu úspěchu tohoto spojení vědců a výzkumníků s investory a podnikateli, protože zdařilé aplikování výzkumu poskytne výzkumníkům a vědcům špičkovou motivaci.

Kontakt

PhDr. Václav Marek
Konojedská 1575/20,  Praha 10, 100 00
E-mail: marek@ceskahlava.cz