Organizační výbor je neformální sdružení osob, které se podílejí na formování cílů a vizí projektu Česká hlava.

Členové:

Václav Marek

ředitel společnosti Česká hlava PROJEKT z.ú.

doc.RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

prorektor pro vnější vztahy UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

přednosta  ÚLBLD 1. LF UK

prof.RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

předsedkyně AV ČR

PhDr. Pavel Baran, CSc.

místopředseda AV ČR

Ing. Jaroslav Hanák

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR