Sample Page2021-11-29T12:04:28+00:00

Spojení soukromých investic s vědou a výzkumem přináší ty správné inovace

Pomáháme vědcům a výzkumníkům budovat veřejné povědomí o jejich přínosu pro společnost. Popularizujeme českou vědu, aplikovaný výzkum a jejich výsledky směrem k laické i odborné veřejnosti.

Více o nás
20 let

Vyhlašuje a organizuje národní soutěž Česká hlava – nejprestižnější české ocenění

3

Ceny České hlavy. Česka hlava, České hlavičky, Machři roku

100+

Oceněných vědkyň a vědců Cenami České hlavy od roku 2002

Novinky z České hlavy

Česká hlava slaví 20 let. Jak vznikla a kdo stál u zrodu se dozvíte v rozhovoru předsedy správní rady Česká hlava Martina Vlacha s jedním ze zakladatelů

24. listopadu 2021|Aktuality|

5. prosince budou na slavnostním galavečeru vyhlášeni laureáti letošního ročníku. Sledujte Českou televizi, která předávání přenáší

23. listopadu 2021|Aktuality|

Více novinek

Ceny České hlavy

Česká hlava vyhlašuje a organizuje národní soutěž – nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.

Partneři projektu

Česká hlava je unikátní projekt, který firmám otevírá novou dimenzi využití CSR programů propojených s pomocí české vědě a podporou inovací na základě posilování morálních hodnot společnosti.

Generální partneři

Mediální partner

Go to Top