Sample Page2023-11-20T11:15:31+02:00

Spojení soukromých investic s vědou a výzkumem přináší ty správné inovace

Pomáháme vědcům a výzkumníkům budovat veřejné povědomí o jejich přínosu pro společnost. Popularizujeme českou vědu, aplikovaný výzkum a jejich výsledky směrem k laické i odborné veřejnosti.

Více o nás
20 let

Vyhlašuje a organizuje národní soutěž  Česká hlava – nejprestižnější české ocenění

12

12 cen každoročně udělováno českým vědcům

100+

Oceněných vědkyň a vědců cenami České hlavy od roku 2002

Novinky z České hlavy

Galavečer Česká hlava – v neděli 26. listopadu můžete od 21.50 hod na druhém programu České televize sledovat slavnostní televizní galavečer, na kterém budou předány ceny vítězům 22. ročníku soutěže Česká hlava. Večerem bude provázet moderátor Daniel Stach.

22. listopadu 2023|Aktuality|

Více novinek

Ceny České hlavy

Česká hlava vyhlašuje a organizuje národní soutěž – nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.

Partneři projektu

Česká hlava je unikátní projekt, který firmám otevírá novou dimenzi využití CSR programů propojených s pomocí české vědě a podporou inovací na základě posilování morálních hodnot společnosti.

Generální partneři

Partneři projektu

Mediální partner

Go to Top