Vítězové minulých ročníků

GENUS, „Příroda kolem nás“

Tereza Šustrová – Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy

Číst více >>

SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena společnosti Česká hlava PROJEKT

Kateřina Jiráková  Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, příspěvková organizace

Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro  diferencovaných kardiomyocytech

UNIVERSUM, „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty UK

Anna Radochová – Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk

Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů

FUTURA, „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Sebastian Matoušek – Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková  organizace

Dvounohý kráčivý robot

INTENTIO „Udržitelný rozvoj“, cena Univerzity Karlovy

Šimon Kilián    Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7

Neplatinový katalyzátor pro palivový článek – efektivní cesta k alternativnímu zdroji energie

MERKUR, „Člověk a společnost“, cena VŠE

Damián Fabián Humpolec – Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrcholem 3421, Mělník

Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912-1943)

GENUS, „Příroda kolem nás“, cena společnosti Lesy České republiky

Marina Sokolová – Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Studium vazebného místa na ribozom R38-K40 u proteinu Rack1 pomocí modelu proteinu Morg1

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Darja Klementová – Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o., Brno-Komín

Příprava experimentálního systému pro analýzu kináz CK1a a CK1a-like in vitro a jeho využití pro určení substrátové specificity těchto kináz

UNIVERSUM, „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty UK

Petr Jeřábek – Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Matematika a implementace neuronových sítí

FUTURA, „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Matyáš Boháček – Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Systém SPOTER: Automatické rozpoznávání a překlad znakového jazyka pomocí umělé inteligence

INTENTIO „Udržitelný rozvoj“, cena Univerzity Karlovy

Jiří Mošner a spol.  – Vyšší odborná škokla a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Projekt Mobilita – Elektrický pohon invalidního vozíku

MERKUR, „Člověk a společnost“, cena VŠE

Alžběta Bařinová – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Současná podoba podlužáckého kroje

GENUS, „Příroda kolem nás“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vojtěch Haluza – Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Komplexy SOSS váží struktury nukleových kyselin vznikající při opravě dvouvláknových zlomů DNA

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Martin Kaleta  – Purkyňovo gymnázium, Strážnice, příspěvková organizace

 Subarachnoidální krvácení a změny hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci

UNIVERSUM, „Člověk a exaktní vědy“, cena společnosti CRYTUR a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Zdeněk Pezlar – Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Isogenie v kryptografii

FUTURA, „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Josef Trojan – Gymnázium Botičská, Praha

Měření sil ve transfemorálním protézovém lůžku

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Jan Růžička  – Gymnázium Jana Keplera, Praha

Opetopické komplexy v kontextu teorie typů

MERKUR, „Člověk a společnost“, cena VŠE

Karel Pročka – Gymnázium Žďár nad Sázavou

Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou

GENUS „Příroda kolem nás“, cena společnosti Veolia

Hana Bernhardová

Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí

Strukturní a biochemická analýza halogenalkandehalogenasy DmmA

Číst více >>

SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Jana Nguyenová

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres

Číst více >>

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Marco Souza de Joode

Gymnázium Nad Štolou, Praha 7

Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody

Číst více >>

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti ČEZ

Lucie Peterková

Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba

Studium a aplikace cytotoxicity nanočástic stříbra a TiO2

Číst více >>

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“, cena společnosti IDEA StatiCa

Vojtěch Vosáhlo

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská, Praha 1

Automatické varhany

Číst více >>

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

Helena Kamrlová

Gymnázium Uherské Hradiště

Bajka o včelách – Bernard Mandeville

Číst více >>

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

Jan Rus

Gymnázium Trutnov

Alfred Tennyson a jeho dílo v české kultuře 1855-1894

Číst více >>

GENUS, „Příroda kolem nás“, cena společnosti Lesy České republiky, s.p.

Tibor Malinský

První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové

Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí

Číst více >>

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Jakub Dvořák

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha

Stratosféra

Číst více >>

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Jakub Dokulil

Gymnázium Křenová, Brno

Autofokusační modul pro koherencí řízený holografický mikroskop

Číst více >>

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Nikola Svobodová

Gymnázium Pelhřimov

Život a zdraví člověka

Číst více >>

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Vojtěch Dienstbier

Slovanské gymnázium Olomouc

Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti

Číst více >>

Matěj Doležálek

Gymnázium A. Hrdličky Humpolec

Kvaterniony a zobecnění vět o čtyřech čtvercích

Číst více >>

Mimořádná cena společnosti Veolia „Ochrana životního prostředí“

Jakub Vácha a Šimon Zeman

Gymnázium Soběslav (Jakub Vácha)
Malostranské gymnázium, Praha 1 (Šimon Zeman)

Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven

Číst více >>

SANITAS – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd

Natan Sidej

Gymnázium Arabská Praha

Syntéza inhibitorů fibroblastového proteinu odvozených od 2 kyanopyrrolidinu

Číst více >>

GENUS, cena společnosti Lesy České republiky, s.p.

Sylva Neradová

Gymnázium Pardubice

Proteiny Pho 15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis defosforylují 2-fosfoenolglykolát

Číst více >>

FUTURA – cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace

Ondřej Brichta a kolektiv

Gymnázium Plzeň

Magnetronové naprašovací zařízení

Číst více >>

MERKUR – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd

Tomáš Drábek

Gymnázium Nad Štolou Praha

Informačně – osvětový odbor v československé legii na Rusi

Číst více >>

INGENIUM – cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky a elektrotechniky

Tomáš Perutka

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno

Užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity

Číst více >>

Cena VEOLIA – mimořádná cena, která se uděluje za práce věnované ochraně životního prostředí

Jakub Vácha

Gymnázium Soběslav

Batrachologický inventarizační průzkum CHLÚ Dráchov a návrh průběžné rekultivace oblasti, včetně transferů během těžby

Číst více >>

MERKUR „Člověk a společnost“

Anna Sedláčková

Lepařovo gymnázium, Jičín

Pohled do židovského triviálního školství v 18. a 19. století

Číst více >>

GENUS „Člověk a svět kolem něj“

Jan Blaha

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis jako potenciální cíl pro vývoj nových antimykotik

Číst více >>

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Kamil Mudruňka

Gymnázium, Pardubice

Vývoj software CSE-Lab

Číst více >>

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Tereza Kačerová

Gymnázium Nad Štolou, Praha 7

Bio-čip pro molekulární diagnostiku plicních onemocnění

Číst více >>

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Kateřina Kudličková

Gymnázium Brno – Řečkovice

Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech

Číst více >>

Mimořádná cena poroty České hlavičky

Magdaléna Kadlecová

Gymnazium Brno – Řečkovice

Vzácné onemocnění Epidermolysis bullosa congenita a jeho vliv na život pacientů

Číst více >>

MERKUR „Člověk a společnost“

Štěpánka Grunová

gymnázium Moravský Krumlov

Městečko Hostěradice a jeho obyvatelé ve světle obecních účtů a gruntovních knih ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.

Václav Ryšlink

Gymnázium Kladno

Vliv oxidu dusnatého v regulaci migrace ptačí motolice Trichobilharzia szidati v náhodném hostiteli

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Jakub Dostál

Slovanské gymnázium Olomouc

Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vojtěch Zethner

SPŠ ST Panská

Elektromagentický urychlovač –elektromagnetické dělo

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Karina Movsesjan

První české gymnázium v Karlových Varech

Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů

Cena KPMG, cena iKid 2016

Karla Heralová, Dan Červášek, Ondřej Jančula, Michal Makara, Filip Gardian

Studenti 3. základní školy Slaný

Za projekt Icharge

Zvláštní cena poroty České hlavičky

Jaroslav Čermák

gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Výživa a sport při diabetu

Cena Merkur

Vlastimil Rasocha

Gymnázium Chotěboř

Vlastimil Rasocha – laureát ceny Merkur, se ve své práci zaměřil na ekonomickou analýzu vztahu mezi podváděním a diskriminací, která doposud nikdy nebyla v ekonomii zkoumána. Cílem jeho výzkumu bylo zjistit, zdali diskriminace zvyšuje ochotu lidí podvádět. Svou tezi dokázal experimentálně na vzorku středoškolských studentů. A co na základě výzkumu doporučuje praxi? Například ředitel firmy by měl přistupovat ke svým zaměstnancům co nejspravedlivěji. Pokud by nějakou skupinu z nich znevýhodňoval, mohlo by se mu to ekonomicky vymstít.

Cena Genus

Martin Vondrák a Tomáš Heger

Slovanské gymnázium, Olomouc

Dvojice laureátů ceny Genus – Martin Vondrák a Tomáš Heger z Olomouce – se ve své práci zabývala nepříliš obvyklou oblastí počítačové biochemie, konkrétně oblastí katalýzy nukleotických ribozymů. Sehranému týmu se podařilo bioinformaticky analyzovat veškeré známé krystaly aktivních míst těchto pozoruhodných enzymů.

Cena Ingenium

Vojtěch Suchánek

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Velká Fermatova věta je jedna z nejslavnějších vět v historii matematiky. Největší matematikové se v průběhu staletí snažili vyřešit tento problém. Všichni až na jednoho skončili nezdarem. Tato věta Vojtěcha Suchánka, laureáta ceny Ingenium, fascinovala už od útlého věku, proto se rozhodl, že se pokusí o vlastní důkaz pro její specifický exponent.

Cena Futura (cena MŠMT)

Ondřej Groborz

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Historie ČR a hlavně Československa je spjata s těžbou uranu. K roku 2015 je na území České republiky poslední funkční uranový důl – Rožná. Původní těžební technologie uranu však byly relativně neefektivní a tak historická těžba způsobila mnohé ekologické problémy. Ondřej se ve své práci zabýval možnostmi optimalizace chemického získávání uranu z vytěžené rudy a také navrhl možnosti odstranění následků historické těžby.

Cena Sanitas

Barbora Čechová

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Cena Sanitas letos putuje do Brna za Barborou Čechovou. Ta se ve své práci zabývala studiem helikázy Rothmund-Thomsonova syndromu. Sama říká, že cesta k úspěchu nebyla jednoduchá. Do laboratoří chodila i přes letní prázdniny a ve škole si zařídila individuální studijní plán, aby vše stihla. Píle a také podpora její rodiny se ji ale vyplatily – výsledky její práce se staly součástí vědeckého článku v prestižním mezinárodním impaktovaném časopise DNA Repair.

Mimořádná cena společnosti SAP

Jakub Topič

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10

Jakub Topič, laureát Ceny společnosti SAP, navrhl automatizovanou meteorologickou stanici, kterou je možné pohodlně provozovat v domácích podmínkách. Sám říká, že jeho motivací k vytvoření tohoto projektu byla neuspokojivá nabídka komerčních domácích meteostanic na trhu a skutečnost, že ho lákalo vyzkoušet si propojit své tři oblíbené počítačové technologie a činnosti do jednoho uceleného projektu – programování mikroprocesorů, práci s operačním systémem GNU/Linux a tvorbu webových aplikací.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.

Alena Budinská

Gymnázium Nad Štolou, Praha 7

Problematika chirálních léčiv nadchla Alenu a napsala o ní práci, která získala 1. místo v kategorii Genus. A o co se vlastně jedná? Účinek léčiv závisí z velké části na jejich struktuře, jelikož právě ta určuje způsob a míru působení v našem těle. Důležitou roli zde hraje právě chiralita – vlastnost, díky které se může látka se stejným chemickým složením vyskytovat ve dvou různých formách (isomerech) lišících se pouze svým uspořádáním v prostoru.

Tomáš Jor

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

Vřetenuška mokřadní je kriticky ohrožený drobný motýl s typicky výrazným červenočerným zbarvením. Bohužel na území ČR má již jen pár posledních malých populací, které jsou reálně ohroženy vymřením. I přes tento fakt a jeho velkou nápadnost byl tento druh z pohledu ekologie poměrně neznámým a málo popsaným individuem. Proto Tomáš Jor začal s jeho zkoumáním a za svou práci získal společné 1. místo ve své kategorii. Tato studie je o to cennější, že se jedná o první ucelenější primární výzkum řešící základní problematiku ekologie tohoto druhu v rámci jeho přirozeného areálu. V jeho průběhu se podařilo získat dosud neznámé informace obecně platné pro daný druh.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Martin Hora

Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň

Martin Hora se zaměřil na vypracování modelu a numerickou simulaci nestacionárního 1D proudění krve v cévě s poddajnou stěnou. Díky své interdisciplinární práci spojující matematiku s biologií získal společné první místo v kategorii Ingenium „Svět počítačů a komunikace.“

Vojtěch Boček

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno

Společné první místo v kategorii vybojoval unikátní MultiROM Vojtěcha Bočka. Jedná se o šikovnou softwarovou úpravu pro mobilní zařízení (telefony i tablety) s operačním systémem Google Android, která umožňuje instalaci více operačních systémů vedle sebe na jedno zařízení, podobně jako je to možné na PC. Může se jednat o několik různých verzí OS Google Android, ale i úplně jiné systémy – například právě se vyvíjející Ubuntu Touch a další.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Jan Rýznar

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Hybridní automobily (kombinace elektro a spalovacího motoru) jsou trendem současnosti. Jsou ale opravdu tak úsporné, jak nás výrobci přesvědčují? Jan Rýznar se zaměřil na toto aktuální téma a vyhrál se svou prací první místo kategorie Futura „Řešení pro budoucnost,“ cenu MŠMT.

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Lucie Studená

Gymnázium Jana Keplera, Praha

Hledání spojitosti retroelementů typu lidských endogenních retrovirů (HERV) s rakovinou bylo předmětem práce Lucie Studené, za kterou získala společné první místo v kategorii Sanitas. Cílem projektu bylo vyvinout bioinformatický přístup k detekci transkripce endogenních retrovirů v lidských buňkách a porovnat míru transkripce ve zdravé tkáni s rakovinnou.

Magdalena Šubrtová

Gymnázium Brno-Řečkovice

Magdalena se ve své práci, která získala společné první místo kategorie Sanitas, zaměřila na koncové části chromozomů – telomery. Telomery mají ochrannou funkci, avšak s každým buněčným dělením se zkracují, až jsou kriticky krátké a dochází k buněčné smrti.

Mimořádná cena Nadačního fondu Česká hlava a společnosti SAP

Lukáš Herudek

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Práce Lukáše Herudka, která získala mimořádnou cenu, se zabývá autonomní řídící jednotkou pro 3D tiskárnu 3D modelů bez potřeby připojení k počítači. Jednotkou je možné ovládat připojenou 3D tiskárnu manuálně nebo může jednotka pracovat automaticky. V projektu je řešena komunikace s dnes již poměrně rozšířeným ovládacím modulem domácích 3D tiskáren Sanguinololu.

Zvláštní cena poroty za významný přínos ochraně přírody

Daniel Štipl

Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Práce Daniela Štipla, původně nominovaná v kategorii GENUS, porotu zaujala natolik, že se rozhodla ji udělit zvláštní cenu. Důvodem byl přínos, který tato práce má, a to nejen ochraně přírody, ale i společnosti jako takové. Práce si si vzala za cíl napomoci boji proti moru včelího plodu navržením nové metody pro jednoduché monitorování stavu infekčního tlaku moru včelího plodu v jednotlivých včelstvech s využitím kultivace původce této choroby na testovacích kartách RIDA®COUNT – Paenibacillus larvae.

Merkur „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE

Evžen Korec

student posledního ročníku Gymnázia ALTIS, Praha 10.

Devatenáctiletý student Evžen Korec zpracoval výzkum problematiky mnohosti řešení pro výpočet RPSN (roční procentní sazba úvěrových nákladů).

Filip Vinš

student 3. ročníku Obchodní akademie Turnov, obor ekonomie a podnikání

Sedmnáctiletý student Filip Vinš vytvořil mobilní aplikaci PICKNOTE.com na míru šitou mladým studentům používající moderní technologie s cílem usnadnit a zefektivnit jejich studijní přípravu.

Futura „Řešení budoucnosti“, cena Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR

Ondřej Zbytek a Ondřej Svoboda

Gymnázium Opatov, Praha

Studenti posledního ročníku Gymnázia Opatov v Praze zpracovali projekt Supravodivý setrvačník – alternativa k elektrotechnickým zdrojům elektrické energie.

Ingenium „Svět počítačů a komunikace“, cena ABB s.r.o.

Aranka Hrušková

Gymnázium Christiana Dopplera, Praha

Studentka posledního ročníku Gymnázia Christiana Dopplera vypracovala práci na téma Řetězové zlomky kvadratických iracionalit.

Genus „ Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.

Jan Hrabovský

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Dvacetiletý absolvent Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi vypracoval práci zabývající se přípravou chalkogenidových skel na bázi systému Ga-Ge-Sb-S a jejich modifikaci ionty vzácných zemin.

Robin Kryštůfek

Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

Tento osmnáctiletý student 4. Ročníku Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze si touto prací kladl za cíl s využitím dosavadních znalostí o vlivu změn ve struktuře molekul na jejich biologickou aktivitu navrhnout, připravit a charakterizovat sérii pěti nových derivátů kobalt bis(dikarbolid)u, jejichž aktivita proti HIV-1 Pr byla porovnána s aktivitou dosud připravených sloučenin.

SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena Všeobecné zdravotní pojištovny ČR

Michaela Krákorová

Gymnázium Brno–Řečkovice

Studentka posledního ročníku Gymnázia Brno-Řečkovice se zaměřila na výzkum příčin a hledání léčby nádorových onemocnění.

MERKUR „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE

Ondřej Žídek

Cenová politika mobilních operátorů vs. český zákazník

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.

Michal Šrámek

Paleontologický průzkum jižní části obce Černice u Loun

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Marek Novák

PROTEUS – Multifunkční zařízení pro vývoj a servis elektroniky na bázai mikrokontrolerů PIC

Lukáš Červenka

Propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Miloš Jedlička

Václav Holler & kolektiv

Mechanické 3D tiskárny

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.

Hana Sedláčková

Charakterizace molekulární podstaty Rothmundova-Thomsonova syndromu

Petr Pokora

Výběr nejzdravějšího hybrodu meruňky

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Jan Štourač

Předpověď důsledku aminokyselinové substituce na funkci proteinu

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Eliška Zlámalová

Vývoj metody pro monitorování molekulární podstaty vzniku závislosti na drogách

ABRAXAN „Vstupenka do vědy“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Martin Kloz

Krystalizace kamence v závislosti na podmínkách

MERKUR „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE

Hana Lipovská

Gymnázium Blansko – 4.ročník

Práce: Teorie her v ekonomii

Tomáš Pohl

Gymnázium Řečkovice – 3. ročník

Práce: Spolupráce firem iStyle a Jasyko a jejich propagace

FUTURA „Řešení pro budoucnost“

Tomáš Svoboda

SPŠ elektrotechnická Brno – 4. ročník

Rentgenové záření a konstrukce přístroje SCIOX

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Tereza Hrablíková

Gymnázium Opava – 3. ročník

Práce: Kyberšikana

Filip Naiser

Gymnázium Litomyšl – 3. ročník

Práce: Eye-Controlled Cursor

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena Veolia Voda

Vojtěch Kundrát

SPŠ chemická Ostrava – 3. ročník

Práce: Syntéza derivátů kyseliny kynurenové jako dále použitelných stavebních kamenů pro výstavbu kombinatorních knihoven

ABRAXAN „Vstupenka do vědy“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vojtěch Fišer

Gymnázium E. Krásnohorské, Praha – 8.tř.

MERKUR, cena Vysoké školy ekonomické v Praze

Martin Baráček

Gymnázium Brno-Řečkovice – 2. ročník

PRÁCE: Ochrana držitelů elektronických platebních prostředků

FUTURA

Radim Laga

Gymnázium Uherský Brod – septima

PRÁCE: Elektromagnetický pulsní urychlovač feromagnetických projektilů

INGENIUM, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Marek Fišer

SPŠ elektrotechnická Pardubice – 4. ročník

PRÁCE: MAMURE – program na optické rozpoznávání not

GENUS, cena Veolia Voda a.s.

Ondřej Mikulka

SOŠ Šumperk – 4. ročník

PRÁCE: Hydrobiologická inventarizace lotických systémů v pramenné oblasti „Luká“

ABRAXAN, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Martin Fiala

ZŠ Pohořelice – 8.třída

PRÁCE: Zeměpisná encyklopedie – Zeměpis Asie

MERKUR, cena VŠE za oblast technických a přírodních věd s ekonomickým aspektem

Týmová práce: Vladimír Minczér, Radek Trunec, Stanislav Zýka

SPS Strojnická Plzeň – 4. ročník

soutěžní práce: Pásový dopravník

FUTURA

Jaroslava Geletičová

Slovanské gymnázium Olomouc – 4.ročník

soutěžní práce: Regresní analýza pro kompoziční data

INGENIUM, cena Nadace Penta

Jakub Marian

Gymnázium Praha 9 – Prosek – oktáva

soutěžní práce: Simulace kapalin částicovým přístupem a jejich vizualizace algoritmem Marching Cubes

GENUS, cena Nadačního fondu Veolia

Markéta Korcová

Gymnázium Plasy – oktáva

soutěžní práce: Neuroanatomie učení a paměti:úloha asociační parietální kůry v navigačním chování u potkana

ABRAXAN

Martin Budínský

základní škola Chrast – 6. ročník ZŠ

soutěžní práce: Softwarová pomůcka pro zapomnětlivé

Hlavní cena VŠE „Merkur“ za oblast Technických a přírodních věd s výrazným ekonomickým aspektem

Jan Nezval

2. ročník, Střední odborná škola průmyslová Prostějov

Jan Nezval navrhl, zkonstruoval a vyrobil zařízení pro výrobu kvalitních plošných spojů. V práci uplatnil několik originálních nápadů, takže výrobek je velmi originální a zpracován na profesionální úrovni.

Cena „Futura“ cena ČEZ a.s. za oblast Technologií a inovací

Jana Hejlová, Aneta Neubauerová

3. ročník, Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Laureátky získaly ocenění za práci o zvonařství, řemesle, které je opředeno tajemstvím výroby a které bylo zatím hodně závislé na intuici a děděných zkušenostech. Autorky práce dokázaly na výrobku s tisíciletou tradicí, že nyní již lze při jeho výrobě využít nejmodernějších metod konstruování pomocí počítače (CAD), počítačovou simulaci odlévání i chladnutí výrobku, frekvenční analýzu zvuku zvonu atd. a nespoléhat jen na zvonařovu zkušenost.

Cena „Ingenium“ za oblast Informatiky a komunikace

Jaromír Bačovský

Septima – 3.ročník, Gymnázium Brno-Řečkovice

Student brněnského gymnázia se podílel na výzkumu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR. V tomto ústavu se zkoumá možnost využití magnetické rezonance pro spektroskopické měření. Magnetická rezonance v lékařství zobrazuje např. nádory, zlomeniny či další poruchy v organizmu. Její výpověď však není dokonalá, protože MR může zobrazit nádor, ale nelze určit zda je zhoubný či ne, naopak v mnohdy na pohled normální tkáni se odvíjejí zhoubné procesy atd. Nedostatky MR by mohlo odstranit právě její využití ke spektroskopické měření. To může odhalit více informací než běžná MR o tom, co se v organizmu skutečně děje.

Cena „Genus“, cena Veolia Voda a.s. za oblast Zdraví a životní prostředí

Lucie Zemanová

3.ročník, Gymnázium Praha 6

Studentka 3. ročníku Gymnázia v Praze 6 se věnovala výzkumu chronické hypoxie, tedy chronickému nedostatku kyslíku v organizmu. Nedostatek kyslíku je závažné onemocnění vyvolané mnohými příčinami (onemocnění plic, ale i zborcení páteře, kdy jsou plíce stlačeny žebry).

Cena „Abraxan“, cena Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR pro studenty do 15 let v technickýc

Michal Voříšek

6. třída, ZŠ Karlovy Vary

Žák šesté třídy základní školy Michal Voříšek sestrojil samostatně dálkové ovládání pomocí GSM, které lze využít např. k dálkovému ovládání světla na libovolném místě, kde je signál mobilu či zapojení nebo jiných spotřebičů.