Dlouholetý projekt Česká hlava

 • vyhlašuje a organizuje národní soutěž Česká hlava – nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002;
 • vyhlašuje a organizuje podobnou soutěž pro středoškolské studenty pod názvem České hlavičky každoročně od roku 2007;
 • organizuje každoroční soutěži učňů Machři roku v oblasti českého středního odborného školství;
 • pomáhá vědcům a výzkumníkům budovat veřejné povědomí o jejich přínosu pro společnost;
 • popularizuje českou vědu, aplikovaný výzkum a jejich výsledky směrem k laické i odborné veřejnosti;
 • funguje jako prostředník mezi VaV a zákonodárci, kteří se při tvorbě zákonů bez vědeckých poznatků, zkušenných vědeckých odborníků a výzkumných dat jen těžko obejdou.

Projekt Česká hlava deklaruje svoji jasnou vizi

 • zprostředkovávat soukromé investice do výzkumu a vědy;
 • podporovat aplikovaný výzkum spojováním s podnikatelskými subjekty;
 • zajistit investorům informace potřebné k efektivní spolupráci se sférou VaV a stát se tržištěm poptávky a nabídky mezi výzkumem, vědou a soukromými investory;
 • stát se pro investory, ale i výzkumná pracoviště prvním a zásadním kontaktním místem v rozhodování o investicích do oboru inovace a výzkumu;
 • stát se národní informační platformou pro české vědecko-výzkumné prostředí.