Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.

Česká hlava je projekt, jehož cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti a efektivní propojování výzkumu s praxí. Projekt vznikl před 14 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s původním cílem ocenit významné české vědce a dát oblasti vědy náležitou společenskou prestiž. V roce 2002 tak proběhl první ročník národní soutěže Česká hlava, jíž je naše společnost od počátku vyhlašovatelem a organizátorem.

V průběhu let jsme spustili další projekty, které na hlavní soutěž navazují a rozvíjejí ji. Od roku 2007 organizujeme podobnou soutěž pro nadané středoškolské studenty – České hlavičky. O rok později se přidal projekt Machři roku, který je zaměřen na oblast odborného školství a řemesel.

V posledních letech se soutředíme také na zefektivnění procesu aplikace vědy do praxe. Snažíme se usnadňovat komunikaci mezi vědci, zákonodárci a soukromými firmami. Pořádáme proto neformální setkání, kde se ty to sféry setkávají a společně diskutují. V roce 2013 jsme rovněž uzavřeli Memorandum o spolupráci s hospodářským výborem Poslanecké sněmovny ČR, na jehož základě působí Klub českých hlav jjako neformální poradní orgán při řešení důležitých otázek v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Po celý rok je projekt provázen rozsáhlými mediálními aktivitami. Ročně zaznamenáme přes 300 článků a dalších výstupů v médiích. Publicitu zajišťují PR články i inzerce v celostátních periodicích. K jednotlivým akcím jsou pořádány tiskové konference, printové i billboardové kampaně a rozhlasové spoty.