Odborná komise České hlavičky

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. – předsedkyně a Garant pro cenu „Merkur“
profesorka na katedře ekonomické statistiky, VŠE Praha

prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – místopředseda a Garant pro cenu „Ingenium“
proděkan pro vědu a výzkum, VŠE Praha

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs – Garant pro cenu „Futura“
vedoucí Katedry oděvnictví, Technická univerzita v Liberci

Ing. František Foret, DSc. – Garant pro cenu „Genus“
ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – Garant pro cenu „Sanitas“
vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, UK

prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. – Garant mimořádné ceny společnosti Veolia
vedoucí oddělení Experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR v.v.i., Brno

doc. RNDr. Martin Vlach, PhD. – Garant pro cenu „Universum“
proděkan pro propagaci, MFF UK