Česká republika byla odnepaměti kolébkou světově uznávaných vědců a zemí technických nápadů, vynálezů, inovací a špičkových technologií. Iniciativa Česká hlava usiluje o zachování těchto hodnot, o zvýšení zájmu o práci ve výzkumu a posílení společenského kreditu vědeckých a technických pracovníků.

Smyslem iniciativy Česká hlava je proto vytvářet povědomí, že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně a společensky ocenit.

Česká hlava je vyhlašovatelem nejprestižnějšího českého ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout. Laureátům v několika kategoriích je národní cena Česká hlava předávána již od roku 2002. Podobnou soutěž pořádá iniciativa Česká hlava každoročně od roku 2007 i pro středoškolské studenty, a to pod názvem České hlavičky. Na oblast českého středního odborného školství se iniciativa zaměřuje v každoroční soutěži učňů Machři roku.

Česká hlava to nejsou jenom ocenění pro profesionální vědce, případně nadané studenty. Pod hlavičkou Česká hlava funguje celá škála svébytných projektů s totožným cílem:

  • popularizovat českou vědu, aplikovaný výzkum a jejich výsledky směrem k laické i odborné veřejnosti;
  • pomáhat vědcům a výzkumníkům budovat veřejné povědomí o jejich přínosu pro společnost;
  • fungovat jako prostředník mezi VaV a zákonodárci, kteří se při tvorbě zákonů bez vědeckých poznatků, zkušených vědeckých odborníků a výzkumných dat jen těžko obejdou;
  • zajistit investorům informace potřebné k efektivní spolupráci se sférou VaV a stát se tržištěm poptávky a nabídky mezi výzkumem, vědou a soukromými investory;
  • dlouhodobým cílem je zprostředkovávat soukromé investice do české vědy a podporovat aplikovaný výzkum spojováním s podnikatelskými subjekty;

Vizí České hlavy je stát se pro investory, ale i výzkumná pracoviště prvním a zásadním kontaktním místem v rozhodování o investicích do oboru inovace a výzkumu a stát se národní informační platformou pro české vědecko-výzkumné prostředí.