Klub Českých hlav, v rámci svého projektu na podporu vědecké a technické inteligence, sdružuje významné osobnosti aktivně pracující v oblasti vědy a techniky nebo mající mimořádné zásluhy o rozvoj v tomto oboru.

Cílem klubu je zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země, přispívat k dynamickému rozvoji vědy a techniky, popularizovat českou vědu, výzkum a inovace, podněcovat růst vědecké a technické vzdělanosti české populace a sloužit jako demokratická, otevřená platforma výměny názorů nejen mezi samotnými představiteli vědy a techniky, ale i ostatními zájmovými skupinami jako jsou podnikatelé či politici apod.

Memorandum s HV PS PČR a aktivity klubu

Zásadním dokumentem a potvrzením úspěchů a snah iniciativy Česká hlava se stalo MEMORANDUM o spolupráci mezi Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny PČR a Klubem Českých hlav podepsané v červnu 2013 – číst Memorandum.

Aktivity Klubu Českých hlav:

cílem veškerých aktivit klubu je sbližování zástupců státní správy s vědecko-výzkumnou komunitou nad celospolečenskými otázkami a problematikou české vědecké obce. Mezi nejzajímavější setkání patří:

 • Snídaně s … doc. RNDr. Anna Putnová, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
 • Snídaně s … doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl.m.Prahy
 • Snídaně s … Ing. Lubomír Poul, ředitel Úřadu vlády
 • Snídaně s … doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví
 • Zasedání Klubu Českých hlav … Ondřej Liška a Jiří Paroubek

Členové Klubu Českých hlav

Předsednictvo Klubu Českých hlav:

Předsedkyně

 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Místopředseda

 • doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Členové Klubu Česká hlava

 • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Filozofická fakulta UK,
 • prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.,
 • Ing. Miroslav Bleha, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.,
 • doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK,
 • prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
 • prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc., Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.,
 • Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., VŠCHT v Praze,
 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., senátor,
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 • prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr.h.c., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.,
 • doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., VŠE v Praze,
 • doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., UK v Praze,
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.,
 • doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., ČVUT v Praze,
 • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ČVUT v Praze,
 • MUDr. Tomáš Hájek, Národní ústav duševního zdraví, Klecany,
 • doc. Ing. František Hezoučký, IAEA,
 • prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE, Filozofická fakulta UK,
 • prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c., VŠE v Praze,
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC., Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v.v.i.,
 • prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc., Univerzita Pardubice,
 • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
 • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., VŠE v Praze,
 • prof. RNDr. Rasdim Chmelík, Ph.D., CEITEC VUT,
 • prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,
 • Ing. Pavel Izák, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.,
 • prof. Ing. Jiří Jan, CSc., VUT v Brně,
 • prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., VUT v Brně
 • prof. RNDr. František Janouch, CSc., dr.h.c., Správní rada Nadace Charty 77,
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc., Technická univerzita v Liberci,
 • prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfuze,
 • prof. Ing. Karel Kolomazník, Dr.Sc., Univerzita Tomáše Bati, Zlín,
 • Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., MBA, dr.h.c., Evropský polytechnický institut s.r.o.,
 • prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.,
 • doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., VŠE v Praze,
 • doc. RNDr. Michal Křížek, DrSc., Matematický ústav AV ČR,v.v.i.,
 • RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,
 • prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., dr.h.c., Matematicko-fyzikální fakulta UK,
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., Univerzita Pardubice,
 • prof. Ing. Miloš Marek, DrSc., VŠCHT v Praze,
 • PhDr. Václav Marek, předseda organizačního výboru projektu Česká hlava,
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ČVUT v Praze
 • Ing. Jan Mašát, CSc.
 • doc. PhDr. Martin Matějů, Filozofická fakulta UK,
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., VŠCHT v Praze,
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, DrSc., dr.h.c., UK v Praze,
 • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.,
 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc., ČVUT v Praze,
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,,
 • prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,
 • Ing. Luboš Novák, CSc., MEGA a.s.
 • prof. Ing. Ivan Nový, CSc., VŠE v Praze,
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Učená společnost České republiky,
 • PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D., SOTIO a.s.,
 • prof. Ing. Josef Pašek, DrSc., VŠCHT v Praze,
 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., VŠE v Praze,
 • prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., UK v Praze,
 • prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., ČVUT v Praze,
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Institut klinické a experimentální medicíny
 • doc. Ing. Josef Průša, CSc., Západočeská univerzita v Plzni,
 • Ing. Miroslav Punčochář, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.,
 • prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, VÚT v Brně,
 • prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., VŠCHT v Praze,
 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.,
 • prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK,
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., Centrum medievistických studií
 • prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., VŠE v Praze,
 • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.,
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.,
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr.h.c. mult., Centrum medievistických studií AV ČR, v.v.i.,
 • doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Svaz průmyslu ČR,
 • prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc., Asociace strojních inženýrů ČR
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., VŠCHT v Praze
 • prof. Ing. Michal Valášek, DrSc., ČVUT v Praze,
 • prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. VUT v Brně,
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., VUT v Brně,
 • doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Rada pro strategii NPK,
 • prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr.h.c., VUT v Brně,
 • prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT v Praze,
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSC., FESC., FACC., Kardiologická klinika 3. LF a FNKV,
 • prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., VŠB Technická univerzita v Ostravě,
 • prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr.h.c. mult., MŠMT,
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., ČVUT v Praze,
 • prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., UK v Praze.

Stanovy klubu Českých hlav

Preambule

Účastníci Shromáždění zakládajících členů konaného dne 27. května 2003 v budově Senátu Parlamentu České republiky v Praze se rozhodli ustavit v rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava neformální sdružení „Klub Českých hlav“.

Článek I – Sídlo klubu

Sídlem Klubu českých hlav je sekretariát Nadačního fondu Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, který zajišťuje organizační záležitosti Klubu.

Článek II – Cíle

Cílem Klubu českých hlav je zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země, přispívat k dynamickému rozvoji vědy a techniky, popularizovat českou vědu a techniku, podněcovat růst vědecké a technické vzdělanosti české populace a sloužit jako demokratická, otevřená platforma výměny názorů nejen mezi samotnými představiteli vědy a techniky, ale i s ostatními zájmovými skupinami, jako jsou manažeři podniků, politici apod.

Článek III – Členství

Klub sdružuje významné osobnosti aktivně pracující v oblasti vědy a techniky nebo mající o rozvoj vědy a techniky mimořádné zásluhy. Klub je tvořen řádnými a čestnými členy. Řádným členem se stane ten, kdo je na písemné doporučení alespoň tří řádných členů předložen předsednictvem Klubu Shromáždění (viz. Čl. IV) ke schválení, a toto ho schválí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo mají řádní členové Klubu. Hlasování o členství v Klubu probíhá tajně. Není-li návrh na přijetí člena schválen, může být kandidát opětovně navržen nejdříve po 12 měsících od posledního hlasování o jeho přijetí.

Čestní členové jsou přijímáni na návrh řádných členů Klubu hlasováním předsednictva Klubu.

Řádné členství v Klubu zaniká úmrtím nebo rezignací. Členství může být zrušeno v případě zásadního porušení Stanov Klubu nebo poškození jeho pověsti, případně proviní-li se člen proti etice vědecké práce. Návrh na zrušení členství předkládá předsednictvo Klubu Shromáždění (viz. Čl. IV), jež jej musí schválit nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Klubu.

Čestné členství v Klubu může být zrušeno na návrh řádného člena Klubu hlasováním předsednictva Klubu.

Řádní členové mají rovná a stejná práva a povinnosti. K právu náleží zejména právo podílet se a rozhodovat o činnosti Klubu ve všech oblastech, právo volbou hlasovat o orgánech Klubu, přijímání nových členů a dalších krocích vyžadujících hlasování.

Čestní členové mají rovné právo podílet se na činnosti Klubu, ale nemají právo hlasovat.

Povinností členů je aktivně se podílet na činnosti Klubu a zasazovat se o naplňování cílů Klubu.

Článek IV – Orgány

Nejvyšším orgánem Klubu je Shromáždění. Tvoří je všichni řádní členové Klubu. Shromáždění svolává předseda Klubu, případně jím pověřený člen předsednictva, nejméně dvakrát do roka. Mimořádné zasedání Shromáždění je předseda Klubu povinen svolat, požádá-li ho o to alespoň třetina řádných členů, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto písemnou žádost obdrží.

Výkonným orgánem Klubu je předsednictvo, volené z řad řádných členů Klubu. Tvoří je předseda Klubu, místopředseda a sedm členů. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předsednictvo rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Volební období je tříleté.

Článek V – Změny stanov

K přijetí změn a doplňků Stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny řádných členů Klubu.

V praze dne 27. května roku 2003.