Organizační výbor je neformální sdružení osob, které se podílejí na formování cílů a vizí projektu Česká hlava.

Členové:

Václav Marek

ředitel společnosti Česká hlava PROJEKT z.ú.

doc.RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

proděkan pro PRopagaci MFF UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

prof.RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

předsedkyně AV ČR

PhDr. Pavel Baran, CSc.

místopředseda AV ČR

Ing. Jaroslav Hanák

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR