Gymnázium Arabská Praha

Syntéza inhibitorů fibroblastového proteinu odvozených od 2 kyanopyrrolidinu

Student pražského gymnázia Arabská a absolvent online kurzu AP Chemistry Centra pro talentovanou mládež se ve svém projektu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zaměřil na fibroblastový aktivační protein (FAP). Tento protein se vyskytuje téměř výhradně v nádorové tkáni, což mu dává významný diagnostický a možná i terapeutický potenciál. Natan se ve své práci konkrétně zabýval přípravou látek, které se na FAP dobře vážou a tím mohou pomoci k lepšímu zacílení nádoru. Strukturu těchto látek také měnil a sledoval,  jak se změny projeví na jejich výsledné aktivitě. Během práce narazil na dosud nepopsanou vedlejší reakci, která celou přípravu komplikovala. Navrhnul hypotézu, proč k tomuto ději dochází, podložil jí experimentálními daty a podařilo se mu tuto překážku překonat. Natanova práce je součástí širšího projektu v rámci ÚOCHB AV ČR a jeho poznatek o nežádoucí reakci může chemikům do budoucna usnadnit přípravu obdobných látek.