Mnoho pacientů se stehenní protézou trpí svalovou atrofií pahýlu, která následně způsobuje problémy s chůzí a jiné zdravotní potíže snižující kvalitu jejich života. Tyto problémy jsou často spojovány se špatně tvarovaným rozhraním pacienta a protézového lůžka. Při výrobě těchto lůžek dochází k úpravě jejich rozměrů za účelem lepšího uchycení, lůžko je zužováno v obvodu řídící oblasti (o 3 až 9 %) dokud pevně nesedí na pahýlu. Protetik zde vychází hlavně ze své vlastní zkušenosti. Žádná pevná hranice zúžení nebyla v literatuře stanovena a v praxi se může stát, že lůžko bude výrazně stlačovat stehenní tkáně. Na první pohled se jeví přenos pohybu a chůze výrazně lepší, ale to na úkor zdraví pacienta. Cituji externího školitele;

„Nikdo přesně neví, do jaké míry se může lůžko bez trvalých následků zužovat“ – Ing. Jan Červený, protetik.

Proto jsem si za cíl práce stanovil prozkoumat tuto problematiku. Ke splnění tohoto cíle jsem logicky stanovil cíl další, a to navrhnout a otestovat zařízení či postup, pomocí kterého by bylo možné určit síly ve stehenním protézovém  lůžku. Žádné takové zařízení totiž volně dostupné není.

Výsledek mé práce může protetikům pomoci optimalizovat výrobu protéz a hlavně vylepšit kvalitu života lidem po stehenní amputaci. Navržené postupy a zařízení mohou být implementovány při výrobě protézových lůžek v soukromém zdravotnickém zařízení Protetika Medica v Praze.