Gymnázium Soběslav

Batrachologický inventarizační průzkum CHLÚ Dráchov a návrh průběžné rekultivace oblasti, včetně transferů během těžby

V chráněném ložiskovém území Dráchov se má na několika desítkách hektarů zahájit těžba štěrkopísku. Na tomto území je však současně velmi zajímavá fauna, hlavně mnoho druhů obojživelníků. Jak vrátit území po těžbě zpátky do stavu, ve kterém mohou obojživelníci zdárně prospívat, to navrhl ve spolupráci s těžaři student gymnázia. Jeho odborná práce byla tak dobrá, že se ji těžařská společnost rozhodla začlenit do dokumentace EIA zpracované profesionální firmou. Jeho návrhy týkající se  zahájení těžby i následné rekultivace oblasti s ohledem na ochranu živočichů i flory tak byly v maximální možné míře zohledněny.