Gymnázium Křenová, Brno

Autofokusační modul pro koherencí řízený holografický mikroskop

Koherencí řízený holografický mikroskop je unikátní český vynález, který kromě pozorování také umožňuje provádět kvantitativní analýzu vzorku. Například je schopen získávat informaci o rozložení suché hmoty v živé buňce. Při pozorování některých biologických dějů, které mohou trvat několik hodin i dní, dochází vlivem okolního prostředí k rozostření pozorovaného vzorku. Tento problém je nyní řešen softwarovým autofokusem, který se pro užití na některých biologických procesech jeví jako nevhodný. Proto je zapotřebí vyvinout hardwarový autofokus.

Systém Jakuba Dokulila využívá vírových svazků, aby s vysokou přesností detekoval kdykoli se vzorek odchýlí z roviny zaostření a mohl jej následně vrátit do požadované polohy. Při vývoji takového systému bylo zapotřebí nejprve navrhnout vhodnou optickou soustavu a vybrat pro ni vhodné optické komponenty. Poté ji počítačově simulovat a optimalizovat. Také bylo třeba navrhnout a nechat vyrobit vhodnou fázovou masku, která je schopna vytvářet optické vírové svazky. Poté byl modul fyzicky sestaven a seřízen. Při testech modul potvrdil, že dosahuje vysoké přesnosti detekce rozostření vzorku. Proto se nyní pracuje na jeho implementaci do holografického mikroskopu.