Tryskový tkací stroj DIFA představuje světově unikátní technologii pro zcela automatizovanou průmyslovou výrobu distančních tkanin velkých a proměnných distancí.

Distanční tkanina je speciální druh 3D textilie, která je tvořena dvěma základními tkaninami, vzájemně propojenými hustou soustavou provazovacích osnovních nití. Délka těchto provazovacích nití definuje distanci (vzdálenost základních tkanin). Distanční tkanina tvoří základní konstrukční prvek celé řady nafukovacích a záchranných systémů, včetně nafukovacích mol, pontonů, lehátek, matrací, paddleboardů atd. Díky aplikaci distanční tkaniny se zvyšuje jejich tuhost a strukturální pevnost, což vede ke zlepšení jejich celkové odolnosti a spolehlivosti. Rozšiřuje se také jejich tvarová a rozměrová variabilita.

Poptávka po moderních nafukovacích komponentech a záchranných systémech po celém světě stoupá, zejména na asijském trhu, kde v důsledku klimatických změn dochází čím dál častěji k živelným pohromám. Využitelnost této 3D textilie v praxi je zejména u výrobců manipulační, vyprošťovací nebo sportovní techniky. Výrobci mohou využít distanční tkaninu při konstrukci nafukovacích zvedacích vaků, například ve tvaru klínů, které umožňují manipulaci s těžkými břemeny nebo pomohou vyprostit osoby při dopravních nehodách, nebo při výrobě záchranných vodních mol či člunů. Možnost tvorby variabilní distance otevírá zcela nové možnosti využití v zatím neznámých aplikacích a oblastech v budoucnu. Struktura distanční tkaniny vznikla na Taiwanu a stroj na její výrobu v Čechách.

DIFA je světový unikát, na světě doposud neexistuje jiný stroj či technologie umožňující tvorbu variabilních distancí. DIFA se vyznačuje unikátním koncepčním řešením a byla na něm uplatněna celá řada speciálních konstrukčních řešení. Spojením technologie výroby vyvinuté ve VÚTS, a.s. a know-how TTRI (Taiwan Textile Research Institute), tchajwanského partnera z oblasti návrhů a aplikací distančních tkanin, byl vytvořen pevný základ pro lepší dostupnost a uplatnitelnost distančních tkanin na běžném komerčním trhu.

Stroj byl poprvé představen v červnu 2019 na světové mezinárodní výstavě textilních strojů ITMA 2019 v Barceloně, kde se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti a potenciálních uživatelů. Unikátnost řešení a vysokou míru inovace technologie vyvinutého stroje DIFA dokládají také obdržená prestižní světová ocenění, např. cena za inovace R&D 100 AWARDS 2019, kterou VÚTS obdržela společně s TTRI v kategorii Mechanical/Materials a cena TA ČR za mezinárodní spolupráci.