Ústav organické chemie biochemie AV ČR, v.v.i.

Škola výzkumu antivirových látek založená Antonínem Holým má své pokračovatele. Ivana Mejdrová z Ústavu organické chemie a biochemie AV v pražských Dejvicích, kde A. Holý působil, zkoumá skupinu enzymů (PI4K), které v našich buňkách ovlivňují řadu důležitých procesů, jakými jsou buněčná signalizace či buněčné přežití. Rovněž tyto enzymy hrají klíčovou roli v mnoha infekcích, způsobených především viry. Přítomnost těchto enzymů umožňuje množení celé skupiny jednoduchých RNA virů, které způsobují nachlazení, rýmu, ale také encefalitidu a myokarditidu (záněty srdce a mozku). V současné době léčba těchto onemocnění neexistuje nebo cílí samotné viry. Ty se ovšem stávají díky mutacím (chybám/změnám) při množení velice snadno rezistentní vůči podávané léčbě. Právě proto se Ivana Mejdrová nesoustředila na viry, ale právě na enzymy PI4K (Phospahtidylinositol 4kinase). Její teorie předpokládá, že pokud se jí podaří zacílit právě tento enzym, pak nebudou mít viry šanci se množit a nestanou se rezistentní vůči léčbě. Je totiž velice nepravděpodobné, takřka nemožné, aby se změnil/zmutoval cílený enzym. Zároveň by bylo možné jedním lékem léčit více onemocnění najednou. Ivana Mejdrová se, podobně jako A. Holý, soustředila na syntézu a design nových sloučenin s potencionální antivirovou aktivitou. Zaměřila se ovšem na odlišnou skupinu virů a virové onemocnění je léčeno cílením lidského enzymu, který viru umožňuje se množit.