Lékařský informační systém nové generace

Od roku 1976 se Ing. Potůček zabývá matematickým modelováním biologických systémů se zvláštní pozorností na farmakokinetické a farmakodynamické /PKPD/ modely léčivých látek a jejich využitím pro optimální dávkování léků.

Od roku 1993 se svým týmem vyvinul též informační systém pro soukromé praxe, polikliniky a malé nemocnice. Tyto zkušenosti ho vedly k vytvoření nové telemedicínské platformy sdružující možnosti práce lékaře v ordinaci, virtuální návštěvy pacienta v domácím prostředí včetně telemonitoringu fyziologických parametrů z domácího prostředí a výpočtu optimální personalizované dávky nejčastěji používaných léků, tj.

Lékařský informační systém nové generace

 Softwarová platforma je pomůckou pro lékaře při fyzické návštěvě či při virtuálním vyšetřeni z domácího prostředí a konečně umožňuje ukládání a přístup k zdravotním datům pacienta a ukládání potřebných údajů při návštěvě i mimo ordinaci lékaře. K této platformě byly následně připojeny telemedicínské moduly pro měření fyziologických signálů v domácím prostředí//EKG, teplota, krevní tlak, glykémie, SPO a modul pro optimalizovanou farmakoterapii.

Optimalizovaná farmakoterapie

Správné dávkování léků pacientům je medicínsky velmi složitý problém. Pro co nejlepší léčbu platí, že dávkování léku bere v úvahu nejen základní parametry, jako je věk, výška, váha, přidružené nemoci pacienta, ale i genetické dispozice, činnost ledvin a jater. Těch faktorů pro správné dávkování léků je tolik, že bez kvalitních počítačových programů to je neřešitelný problém. Ing. Jiří Potůček pracoval v mezinárodním týmu, který vypracoval metodiku tvorby simulačního modelu, návrh experimentu a simulační jazyk, pomocí kterého lze vytvořit PKPD /farmakodkinetický/farmakodynamický/ model intuitivně na základě znalosti lékařů nebo farmaceutů bez podrobné znalosti matematiky. Takové PKPD modely léčivých látek byly základem unikátního, inovativního a komerčně úspěšného SW-systému pro návrh individualizovaného dávkování léčiv, jehož cílem je optimalizovat terapeutický účinek při minimálním toxickém zatížení pacienta.

Na první verzi systému v prostředí DOS a metodice PKPD modelování včetně návrhu nového experimentu pracoval Ing. Potůček v mezinárodním týmu na univerzitě v holandském Delftu a Groningenu v průběhu osmdesátých let, tedy skoro před 40 lety. Na začátku devadesátých let využil svých zkušeností z lékařského prostředí a vytvořil se svým týmem uživatelsky přívětivý zdravotnický informační systém, určený pro soukromé ordinace, který získal značnou oblibu (3500 klientů) a který se mu později podařilo výhodně prodat, čímž získal prostředky pro nákup a další inovaci lékařského informačního systému včetně modulu pro optimalizovanou farmakoterapii. Poprvé byla funkčnost tohoto modulu hodnocena v mezinárodní srovnávací studii podobných systémů pro TDM /Terapeutical Drug Monitoring/, která byla realizována ve Švýcarsku v roce 2013. Zde se produkt Ing. Potůčka umístil na prvním místě. Současná verze získala certifikaci CE, používá se v několika desítkách zemí světa a je jedním ze dvou SW nástrojů pro individualizované dávkování léčiv, které jsou aktuálně registrovány v Evropě, jako lékařský zdravotnický prostředek. Kvality modulu pro optimalizovanou farmakoterapii byly naposled v roce 2020 důkladně posuzovány spolu s 9 dalšími stejně zaměřenými SW nástroji v článku v prestižním časopise Frontiers in Pharmacology. Výsledek tohoto srovnání je obdivuhodný: Ing. Potůček se umístil na druhém místě s mizivým rozdílem bodů v celkovém hodnocení (82% oproti 83%), další produkty se pohybovaly mezi 78% a 54%.