Matematicko – fyzikální fakulta UK

Magnetické látky

Magnetické látky lze – při určitém zjednodušení – rozdělit na feromagnety a antiferomagnety. Pod pojmem feromagnet si člověk může představit klasický magnet. Antiferomagnety se od feromagnetů liší tím, že z pohledu vnějšího světa žádné magnetické vlastnosti nevykazují, i když jsou ve svém vnitřku taktéž magneticky uspořádané.

Ačkoli se v současnosti používají ve výpočetní technice spíše okrajově, do budoucna by mohly hrát mnohem větší roli. Uvažuje se kupříkladu o jejich aplikaci v magnetických RAM pamětech.

Díky tomu, že by na sebe jednotlivé antiferomagnetické elementy magneticky nepůsobily, by se dalo dosáhnout větší integrační hustoty než u feromagnetických MRAMek, antiferomagnetické paměti by dále měly být rychlejší a méně energeticky náročné.

Vnitřní magnetické uspořádání antiferomagnetů je důležité studovat, změřit, což je ale díky vnějškové nemagnetičnosti značně obtížné. Antiferomagnety se dnes obvykle zkoumají s pomocí obrovských zařízení, která jsou pro rutiní rychlá měření většího množství vzorků nepraktická. Vít Saidl proto vyvinul metodu, která dokáže antiferomagnety – přesněji řečeno tenké antiferomagnetické kovové vrstvy – taktéž charakterizovat, ale která ke svému fungování potřebuje pouze relativně běžný stolní laser.