Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Profesor Hořejší v první dekádě vědecké kariéry vyvinul nové afinitní metody izolace a charakterizace biologicky významných proteinů lektinů, včetně nové analytické metody afinitní elektroforézy. Od 80. Let až do nynějška se věnuje se svými spolupracovníky především identifikaci a molekulární charakterizaci řady nových povrchových molekul bílých krvinek (leukocytů) a jejich funkčních komplexů. Jím vedený kolektiv jako první na světě objevil, a v prestižních světových časopisech publikoval celou řadu takovýchto funkčně významných proteinů (např. proteiny zvané CD14, CD48, CD53, CD59, CD108, PAG, NTAL, LIME, LST1, SCIMP), a jejich komplexů, včetně tzv. signalizačních membránových mikrodomén (zvaných „membránové rafty“). Tyto výsledky výrazným způsobem přispěly k lepšímu pochopení mechanismů fungování imunitního systému na molekulární úrovni, a dosáhly proto velkého mezinárodního ohlasu v odborné literatuře. Vedlejšími produkty základního výzkumu vyvinutými v laboratoři vedené prof. Hořejším je i velké množství produktů (monoklonální protilátky), které jsou biotechnologickými firmami převážně v zahraničí úspěšně komercializovány pro výzkumné a diagnostické účely a některé z nich mají i terapeutický potenciál.

Profesor Hořejší je vynikající vědeckou osobností. Patří do vědecké špičky v ČR a je nejznámějším a v zahraničí nejuznávanějším českým badatelem v oboru molekulární imunologie. Publikoval dlouhou řadu významných vědeckých prací, často v těch nejprestižnějších odborných časopisech. Působil jako hostující badatel na Harvardově univerzitě. Získal řadu prestižních zahraničních grantů (HHMI, Wellcome trust, EU) a v roce 2003 byl zvolen do Učené společnosti České republiky. Byl členem několika vědeckých rad českých vědeckých institucí, byl posuzovatelem projektů pro European Research Councila, nadaci The Wellcome Trust a řadu zahraničních grantových agentur. Získal řadu významných ocenění, včetně Medaile Hanse Krebse (2009; Federace evropských biochemických společností) a Medaile za zásluhy (udělena prezidentem republiky v roce 2004). Intenzivně se věnuje i popularizaci vědy a vědní politiky (Cena předsedkyně AV za popularizaci v roce 2017).