Filozofická fakulta UK

Egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát a v roce 2009 byl jmenován profesorem.

Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991, v letech 2002–2003 vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí. V roce 2002 započal s českými výzkumy v Západní poušti v oáze Baharíja, v roce 2009 založil české výzkumy v Súdánu, od r. 2011 je držitele koncese pro výzkum pyramidového pole v Abúsíru.

V minulosti vyučoval na vysokých školách v Berlíně, Lipsku a na University of Pennsylvania. V roce 2014 mu byl udělen W. K. Simpson chair na Americké Univerzitě v Káhiře. Získal řadu ocenění – například od švýcarské Nadace Schiff Giorgini, Amerického Albrightova ústavu v Jeruzalémě, stipendium Fulbrightovy komise, cenu rektora UK nebo cenu Bedřicha Hrozného. V roce 2017 získal jako jeden z pěti vědců vědeckou podporu Donatio Universitatis Carolinae. Jeho publikace Příběh Civilizace. Vzestup a pád stavitelů pyramid byla vyhlášena nejlepší vědeckou publikací a nejlepší publikaci naklad. Academia za rok 2016.

Jeho výzkumy na poli bezpečnosti a vývoje komplexních společností vedly k tomu, že již léta pořádá semináře pro Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR, Generální štáb armády ČR, OECD Paříž a v poslední době i americkou armádu (Potomac Institute, Washington, D.C.).

Je členem členem správní rady Aigyptos Foundation, Bratislava, odborným poradcem českého vydání National Geographic, hlavním redaktorem Prague Egyptological Studies (Český egyptologický ústav v Praze) a členem redakčních rad časopisů Journal of American research Centre in Egypt, Památky Archeologické (Archeologický ústav AV v Praze), či Annales des Service des Antiquités (egyptské Ministerstvo kultury v Káhiře). Je členem Učené společnosti České republikyInternational Association of Egyptologists, AmericanResearch Centre in Egypt, American Schools of Oriental Research, New York Explorers’ Club a člen korespondent ISMEO-International Association for the Mediterranean and Oriental Studies v Římě.