Na kempu se naučili, jak se nápady patentují, jak se podniká na univerzitách a vysokých školách, co potřebují při zakládání vlastní firmy či start-up, kde získat prostředky na realizaci svého nápadu atd. Účastníkům přednášeli osobnosti nejpovolanější. O patentování přednášela Jarmila Avratová přímo z Úřadu průmyslového vlastnictví, které za patenty v ČR odpovídá. Přímo na místě si mohli účastníci vyzkoušet i vyhledávání v databázích patentů, aby si ověřili, zda jejich nápady jsou skutečně nové či už si je někdo patentoval. O možnosti podnikání na vysokých školách přednášeli Pavel Němeček z Technické univerzity v Liberci a Otomar Sláma z Univerzity Karlovy. Ten prezentoval i čerstvou zkušenost, kdy jejich univerzitní start up měl za loňský rok téměř čtvrt miliardy zisk a autoři nápadu si odnesli odměny v řádu desítek miliónů korun.  Tomáš Brabec a Vítězslav Hruška z největší české poradenské firmy Apogeo zase účastníky naučili jak založit firmu, co zajímá investory, kteří by případně chtěli do jejich inovativního podniku vstoupit a co lze vysledovat z účetních podkladů.

O praktických zkušenostech s cestou od nápadu k podnikání vedli diskusi Petr Sláma, zakladatel jednoho z největších investičních fondů, který do startupů investuje, Robin Svaříček, jehož inovativní firmu koupil koncern Škoda Auto a Pavel Kotas z Previa, který zase opačně nejdříve svou firmu, která dodává objednávkové software pro hotely prodal, a pak si ji zase koupil zpátky. Účastníci kempu si tak mohli porovnat učebnicové poučky o transferu vědy se skutečnými příběhy úspěšných.

Na konci víkendu pak Jaroslav Kovalenko z Czechoslovak Group poodhalil tajemství, jak se vlastně řídí výzkum a vývoj v tak velkém koncernu, který zaměstnává přes 10 000 lidí a ovládá firmy, které vyrábějí nákladní vozy Tatra, náboje a výbušniny, ale také provozuje zdravotnická zařízení.

Témata, která se na víkendovém kempu přednášela:

Ochrana duševního vlastnictví

Co lze a co nelze patentovat (SW)

Jaké zákony upravují možnosti patentování

Co je patentová rešerše a jak se dělá

Osnova patentové přihlášky

Co posuzuje patentový úředník

Jak dlouho trvá patentové řízení

Jak dlouho platí patent

Jaký je vztah majitele patentu a původce

Jak podat přihlášku patentu v ČR

Co je PCT patentová přihláška

Mezinárodní patenty – jak postupovat

Zahraniční patenty – kdo může zatupovat v zahraničí

Kolik stojí patentové řízení

Transfer vědy ve  veřejných výzkumných institucích

Podnikatelské firmy na VŠ

Jaké jsou podíly vědců na patentu a na výnosech

Jak se zakládá spin-off

Dotace na transfer technologii

Vstup investora do spin off

Financování transferu ve veřejných institucích

Vědec-podnikatel

Jak se zakládá start -up nebo s.r.o. atd.

Provozní náklady vlastní firmy – nájem, účetnictví, právní služby, poradenství …

Jak se dělá průzkum trhu

Jak spočítat provozní a výrobní náklady

Co to je hodnotová analýza

Jak se oceňuje tržní hodnota projektu

Vědec a svět financí

Jak sehnat bankovní úvěr

Existují dotace na výzkum a vývoj?

Investiční fondy – jak je využít

Jak prezentovat svůj projekt vedení firmy

Vstup zahraničního investora

Jaké jsou možné modely spolupráce investor (banka)/vědec (projekt)

Výzkum, vývoj a inovace v nadnárodních firmách

Co se požaduje od vědce ve velkých firmách

Jak se plánuje inovační cyklus

Jak vzniká zadání pro firemní výzkum

Jak se řídí výzkum v nadnárodní firmě

Způsob vyhledávání nadějných projektů mimo firmu