Slovanské gymnázium Olomouc

Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti

Student olomouckého gymnázia objevil a popsal zcela novou pulzující hvězdu. Objev nové proměnné hvězdy není u českých astronomů (a to i amatérských) ojedinělý, zkoumání jejich vlastností však už daleko přesahuje očekávání od středoškolského studenta.

Vojtěch Dienstbier na Astronomické expedici v Úpici při zpracování měření zákrytové dvojhvězdy NS Cep objevil v zorném poli dalekohledu další hvězdu s proměnnou jasností. Zjistil, že u této hvězdy s označením TYC 4246-883-1, není její proměnnost zatím známá. Aby potvrdil proměnnost, prováděl v Úpici další vlastní pozorování a na základě naměřených dat byla hvězda zařazena do katalogu proměnných hvězd objevených českými pozorovateli pod označením CzeV1361.

Ve své práci popisuje fotometrická a spektroskopická měření, která vedla k určení proměnnosti typu Delta Scuti. Pro přesnější určení periody pulzací hvězdy bylo třeba získat větší množství měření. Po skončení Expedice Úpice 2018 začal Vojtěch využívat dalekohled Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti (VSEST) na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Zde pozoroval v průběhu podzimu a zimy 2018 až do konce pozorovatelnosti způsobené lokálním horizontem. Na dalekohledu VSEST určil periodu změn proměnné hvězdy. Všiml si, že pozorovaná amplituda změn se mezi jednotlivými pozorováními lišila, což podporuje hypotézu o superpozici několika blízkých period pulzace. Další data Vojtěch získal pomocí 65cm Mayerova dalekohledu na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR. Také se mu podařilo získat data z dalekohledu systému FRAM na Kanárských ostrovech, který provozuje Fyzikální ústav AV ČR. Využil tak faktu, že La Palma, kde se dalekohled nachází, patří k nejlepším pozorovacím stanovištím na světě.

Spektroskopická měření se podařilo získat díky skupině ARAS (Astronomical Ring for Access to Spectroscopy), která celosvětově sdružuje pozorovatele zabývající se touto problematikou.

Při zpracování dat prokázal výbornou znalost techniky zpracování (dark frame, flat field, Fourierova transformace, Gaussovský šum, fitování…). Naučil se pracovat s několika programy, které profesionální astronomové standardně používají.