Matematicko-fyzikální fakulta UK a nezisková organize Česká hlava PROJEKT se dohodly, že laureáti a účastníci soutěže České hlavičky, kteří se umístili do 3. místa v jakékoli kategorii, budou přijati na Matfyz bez nustnosti absolvování příjmacího řízení. Postačí k tomu doložit ověřenou kopii diplomu, či potvrzení od vyhlašovatele soutěže.

„Tato dohoda je pro nás velkým milníkem a pevně věříme, že další fakulty, a další univerzity se k tomuto kroku připojí.“ dodal k dohodě ředitel společnosti Česká hlava PROJEKT z.ú. Václav Marek.