Cílem výzkumu Škody Digital bylo vyvinutí antikolizního systému tramvají , který by  minimalizoval krizové situace, ve kterých by hrozil střet s jinými objekty na trati. Hlavní důraz je kladen na zabránění kolizím s velkými objekty, minimalizaci škod na zdraví pasažérů a velkých ekonomických škod.

Nový antikolizní systém Škoda Group vytvoří před tramvají virtuální tunel, ve kterém detekuje všechny statické i dynamické překážky a v případě, že nějakou zachytí, upozorní řidiče a aktivuje záchrannou brzdu. Celé okolí pozoruje senzorická sada, ve které se nachází LiDAR (měření pomocí laserového paprsku), IMU jednotka (Inerciální jednotka – elektronické zařízení, které pomocí kombinace gyroskopů a akcelerátorů podává informace o zrychlení a orientaci v prostoru) a kamera. LiDAR je zodpovědný za 3D mapování okolí v dosahu 100–150 m, a to v horizontálním i vertikálním zorném poli. IMU jednotka dává do systému informace o naklonění vozidla a pomáhá tedy tomu, že výstup senzorů antikolizního systém je srovnaný dle profilu trati. Kamera poskytuje 2D snímky ve vysokém rozlišení, které zachytí více detailů.

Antikolizní systém je možné doplnit i o další funkce, a tím ho přizpůsobit na míru požadavkům jednotlivých zákazníků. Jednou z možností je například přizpůsobení signalizace pro řidiče tak, že její zvuk bude záviset na závažnosti hrozící kolize atp.

Antikolizní systém je nyní možné nasazovat na stávající flotilu dopravních podniků. Zároveň Škoda Group spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci skupiny PPF na vývoji první autonomní tramvaje, jejíž zkušební provoz by měl započít v horizontu několika let na uzavřeném okruhu v Plzni. Vývoj antikolizního systému tak bude pokračovat dál směrem k realizaci tramvaje budoucnosti.