Způsob predikce těhotenských komplikací dle expresního profilu kardiovaskulárních miRNA

Až deset procent těhotných žen trpí zvýšeným krevním tlakem a tzv. preeklampsii, fetální růstovou restrikcí a další onemocnění, která mohou způsobit řadu zdravotních komplikací jak u matky tak u dítěte. Hrozí mozková mrtvice, malý růst plodu, spontánní předčasný porod, úniky plodové vody atd. Některé změny se mohou projevit až po mnoha letech a jsou často nevratné.

Je známá příčina těchto onemocnění a to je porucha funkce mikroRNA molekul, které jsou odpovědné v organizmu za řízení kardiovaskulárního systému. Včas zjistit příčiny zvýšeného krevního tlaku u těhotných žen je tedy velmi důležité a může se tak předejít vážným komplikacím. Současné metody však vážná onemocnění spojená se zvýšeným krevním tlakem odhalí jen u třetiny, někdy jen u čtvrtiny skutečně nemocných žen, přičemž i nové metody diagnostiky těchto onemocnění, která jsou geneticky podmíněná, jsou schopné nemoc zjistit a v pozdějších fázích těhotenství, kdy už následky onemocnění se mohou projevovat a na prevenci je již pozdě.

Ilona Hromadníková vyvinula novou metodu diagnostiky těchto onemocnění u těhotných žen spojených s vysokým krevním tlakem, která umožňuje nemoc zjistit včas, s vysokou přesností a navíc v dostatečném předstihu. Metoda je uplatnitelná v každé průměrně vybavené genetické laboratoři, takže je i dostupná.

Nová metoda byla patentována a licencována výrobní firmě, která nyní připravuje diagnostický kit k dodávkám na trh.

Ve své práci Ilona Hromadníková objevila i dosud neznámou skutečnost, a to že nemocemi spojenými s vysokým tlakem trpí i děti, které se narodily z komplikované gravidity. I pro tyto případy vyvinula diagnostiku, která je též patentována a připravuje se pro trh.