Celoživotní přínos na mezinárodní úrovni v oblasti kardiologie

Zuzana Moťovská je profesorkou vnitřního lékařství Univerzity Karlovy. Vede Divizi akutní kardiologie v Kardiocentru Kardiologické kliniky 3. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Prof. Moťovská je mezinárodně uznávanou odbornicí na kardiovaskulární onemocnění, ischemickou chorobu srdeční, aterotrombózu a aterotrombotickou terapii. Je autorkou a hlavní řešitelkou multicentrických akademických randomizovaných studií ovlivňujících doporučení pro léčbu onemocnění koronárních tepen po celém světě (PRAGUE-8 a PRAGUE-18). Je autorkou a hlavní řešitelkou multicentrické randomizované studie řešící problematiku optimální léčby pacientů s kardiogenním šokem komplikujícím akutní infarkt myokardu, do které řešení se zapojilo 5 zemí v Evropě a USA. Původní výsledky akademického výzkumu vedeného prof. Moťovskou jsou každoročně prezentovány na celosvětově nejprestižnějších kardiologických konferencích. Několikrát byla prof. Moťovská oceněna Českou kardiologickou společností za publikaci s nejvyšším „Impact faktorem“. Je recenzentkou prestižních světových lékařských a kardiologických časopisů. Dalším velkým tématem, kterému se Zuzana Moťovská věnuje, je Female Health, konkrétně vliv ženského pohlaví na prezentaci, diagnostiku, léčbu a prognózu kardiovaskulárních onemocnění.

Zuzana Moťovská působí jako vědecký sekretář České kardiologické společnosti, je členkou předsednictví Akademického senátu Univerzity Karlovy. Mezinárodní význam navržené laureátky je mj. dobře dokumentován členstvím ve Výboru Evropské kardiologické společnosti v nedávných letech a dlouhodobým podílem na organizaci národních a mezinárodních edukačních odborných akcí. Má širokou vědeckou spolupráci s nejprestižnějšími výzkumnými institucemi světa (Harvard Medical School, Mount Sinai Cardiovascular Center New York, Sorbonne University, Heidelberg University ad.).