Zavedení a ověření účinnosti nových minimálně invazivních způsoby léčby onemocnění jícnu a žaludku

Achalázie je onemocnění jícnu, kdy pacienti nemohou polykat, protože na konci jícnu je sval, který je příliš stažený. Gastroparéza je onemocnění, kdy se pacienti nemohou normálně najíst a žaludek se vyprazdňuje velmi pomalu. Pacienti často zvrací, mají po jídle nepříjemný až nesnesitelný pocit plnosti a žaludek není schopen tolerovat normální množství jídla. I u této nemoci je jedním z faktorů příliš sevřený sval na konci žaludku, díky kterému nemůže jídlo žaludek přirozeně opustit. Obě nemoci výrazně zhoršují kvalitu života a mohou mít i vážné následky.

Endoskopie (vyšetření zevnitř) může v současné době nabídnout účinnou miniinvazivní léčbu obou onemocnění bez nutnosti tradičního operačního (laparoskopického) přístupu. Díky využití tzv. třetího prostoru v trávící trubici, což je vlastní stěna jícnu nebo žaludku, se endoskop skrze ústa dostane ke spastickým svalům a může jejich stah uvolnit tím, že se tyto svaly naříznou – sval jícnu v případě achalázie a sval žaludku v případě gastroparézy. Tyto zákroky se jmenují POEM (per-orální = ústy, endoskopická = bez jizev, myotomie = naříznutí svalu) a G-POEM (= totéž v žaludku).

POEM byl prvně v České republice proveden v r. 2012 v pražském IKEM a od té doby toto pracoviště provedlo téměř 600 zákroků. Profesor Martínek byl tím, který u nás první POEM provedl a naučil jej i další endoskopisty, kteří jej nejenom v České republice provádí. IKEM byl i jedním z nejdůležitějších center mezinárodní studie, která zjišťovala, zda je POEM stejně účinný jako do té doby tradiční operační (= skrze kůži) přístup. Výsledek studie potvrdil, že oba přístupy jsou v léčbě achalázie stejně účinné. G-POEM (žaludeční zákrok) byl v pražském IKEM proveden prvně v r. 2015 a prof. Martínek provedl první G-POEM i na Slovensku, Velké Británii či Rumunsku a pomáhal s jejím zavedením i v Německu. G-POEM se v rámci České republiky provádí pouze v IKEM a celkem bylo prozatím provedeno 65 zákroků.

U G-POEM nebylo však donedávna jasné, zda jde o metodu, která pacientům s gastroparézou opravdu pomáhá. Právě v IKEM byla provedena studie, která jako první na světě prokázala, že G-POEM přináší zlepšení potíží u 71% pacientů (což je více, než účinnost tzv. sham = placebo – zákroku, kde byla účinnost 22%). Díky tomu metoda G-POEM přestala být experimentální a začala být považována za metodu, kterou lze nabídnou pacientům trpícím těžkou gastroparézou.

Profesor Martínek v České republice zavedl obě výše uvedené metody, které revolučním minimálně invazivním přístupem „zevnitř“ dokáží pomoci pacientům s poruchou polykání a s poruchou funkce žaludku. Dále byl hlavním řešitelem studie, která jako první prokázala účinnost této operace v žaludku a byl spoluautorem studie, která prokázala, že nová endoskopická metoda je minimálně stejně účinná jako tradiční operační (laparoskopie) léčba u poruchy polykání v jícnu.