Transfer vědeckých poznatků do praxe, nastavení financování vědy, i role české vědy při řešení koronavirové situace.

To a další témata probírali na svém setkání členové klubu s předsedou pravděpodobně nejsilnější opoziční strany, které se uskutečnilo 9.6. v rámci pravidelných diskusních setkání s předními představiteli politiky „Snídaně s…….“ organizovaných naší společností.