Ústav Imunologie na 2.LF UK, FN Motol a biotechnologicka společnost SOTIO

Současné poznatky vědy ukazují, že imunitní systém je schopen rozpoznat nádorové buňky a zničit je dříve, než se projeví jako závažné onemocnění. Složky imunity hrají současně důležitou roli i při léčbě již existujících nádorů, jak nejlépe dokumentují nové směry imunoterapeutické léčby, jejichž objevitelům byla v letošním roce udělena Nobelova cena za medicínu. Imunitní systém rozpoznává maligní buňky díky existenci nádorových antigenů. Teprve objev tzv. imunogenních molekul pomohl naplno objasnit mechanismy, které aktivují protinádorovou imunitní odpověď. Klíčovou komponentu tohoto procesu představuje kalretikulin, který nádorová buňka vystavuje na buněčném povrchu v důsledku silného vnitrobuněčného stresu. Jitka Palich Fučíková společně s vědeckým týmem na Ústavu imunologie při 2.LF a FN Motol a biotechnologické firmě SOTIO, dokázala, že přítomnost tohoto proteinu zásadním způsobem ovlivňuje aktivaci protinádorové imunitní odpovědi a zlepšuje prognózu pacientů s karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií. Získané výsledky by v budoucnu mohly umožnit zkvalitnit protinádorovou terapii a identifikovat skupinu pacientů, kteří budou z této léčby nejlépe profitovat. Tyto poznatky jsou současně využívány v procesu klinického vývoje přípravků na bázi aktivní buněčné imunoterapie (DCVAC) zaměřených na léčbu několika druhů nádorů a testovaných biotechnologickou firmou SOTIO v rámci řady klinických studií fáze II a III. Cílem přípravku DCVAC je aktivovat imunitní systém pacientů k boji proti nádorovým buňkám. Důležitou roli v procesu zabíjení nádorových buněk hraje populace tzv. T-lymfocytů. A pro jejich správné fungování jsou důležité dendritické buňky, které firma SOTIO vyrábí v superčistých laboratořích. Výroba DCVAC probíhá individuálně pro každého pacienta z buněk jeho imunitního systému odebíraných pomocí speciálního odběru bílých krvinek, tzv. leukaferézy. Vyrobené dendritické buňky pak v laboratoři naučíme rozpoznávat nádorové buňky a následně je aktivujeme. Přípravek tvořený miliony aktivovaných dendritických buněk je poté aplikován pacientovi do oblasti lymfatických uzlin. Odtud buňky putují do lymfatické uzliny a učí populaci T lymfocytů rozpoznávat nádorové buňky. Ty se poté začnou množit a útočit na nádorové buňky v těle pacienta. Ze současných výsledků klinického hodnocení přípravku DCVAC v léčbě pacientek s karcinomem vaječníků vyplývá snížení rizika zhoršení onemocnění a úmrtí o 60%. Tyto slibné výsledky bude SOTIO ověřovat v plánované velké mezinárodní klinické studie fáze III.