Akademii založil parlament státu Massachusetts roku 1780 jako poradní sbor 61 vynikajících vlastenců, kteří svými znalostmi a zkušenostmi chtěli sloužit národu a lidstvu. Mezi prvními členy, které si sama zvolila, byl například Benjamin Franklin a George Washington.