Vědět, co se děje v těle pacienta, to je základ úspěšné léčby a tak hlavně rychlá diagnostika představuje hlavní nástroj moderní medicíny. Do vývoje nových metod diagnostiky výrazně vstoupil i český vědec prof. Petr Tůma z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vyvinul, sestrojil, patentoval a vyrobil zařízení, které umožňuje mnoho zásadních hodnot měřit on line. Odebrané vzorky už nemusí do laboratoře na rozbor a pak zpátky k ošetřujícímu lékaři.

Jak to zařízení vlastně funguje?

Snažili jsme se propojit mini-invazivní vzorkování živého organismu s elektroforetickým stanovením v reálném čase. Představte si, že máte do podkoží implementovanou miniaturní mikrodialyzační sondu, která vzorkuje konkrétní tkáň, popřípadě orgán a odebíraný roztok je on-line přenášen do kapilární elektroforézy, kde je v reálném čase analyzován. Tímto způsobem může lékař přímo v ordinaci nebo u lůžka pacienta získat potřebnou informaci o hladině příslušného biomarkeru a rychle stanovit diagnózu. Nebo můžete sekvenčně monitorovat v krátkých časových intervalech hladiny léčiva a sledovat, jestli se dostává do daného orgánu nebo jaká je například po jídle dynamika živin a metabolitů v krvi. Těch aplikací je skutečně mnoho a záleží pouze na poptávce, na jakou látku nebo skupinu látek zařízení nastavíte.

Co podle Vás může přinést medicínské praxi?  Lze to nějak blíže specifikovat či kvantifikovat?

Medicínské praxi může přinést opravdu mnoho, protože aplikační schopnosti této metody jsou široké. Od stanovení běžných anorganických iontů jako je sodík, draslík, vápník, hořčík nebo lithium, které se používá pro léčbu duševních poruch, přes anorganické anionty jako jsou chloridy, sírany, fosfáty, ale také toxikologicky sledované dusičnany a dusitany. Pomocí elektroforézy můžete stanovit aminokyseliny, sacharidy, organické kyseliny, báze nukleových kyselin a nukleotidy, metabolity, odpadní látky, proteiny a mnoho dalších biologicky aktivních látek. Touto technikou můžete sledovat, jak se mění hladiny metabolitů a živin v těle při různých fyziologických pochodech, jaká je farmakokinetika léčiva v těle a zda se léčivo dostává do cílové tkáně nebo orgánu, nebo můžete diagnostikovat nemoc prostřednictvím monitorování konkrétního biomarkeru.

Ale využití asi není jen v medicíně

Využít se dá všude tam, kde potřebujeme rychle analyzovat velmi malé vzorky. Úplně stejně, jako měříme touto metodou krev, moč nebo lidskou tkáň, stejně tak můžeme analyzovat vzorky potravin, nápojů, pitných nebo odpadních vod, atd.