Gymnázium Pardubice

Proteiny Pho 15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis defosforylují 2-fosfoenolglykolát

Kvasinky Candida albicans a Candida parapsilosis u lidí mohou způsobit nejen nepříjemné infekce kůže, ale také infekce vnitřních tkání u lidí se sníženou imunitou, což může vážně ohrozit život napadeného jedince. Genomy těchto kvasinek jsou známy a jsou běžně dostupné na internetu, ale je zde stále mnoho genů, které vědci ještě nemají prozkoumané, a tak se jejich funkce odvozuje od podobných genů příbuzných organizmů, což nemusí odpovídat skutečnosti. To byla výzva pro studentku pardubického gymnázia,  která začala zkoumat reálné vlastnosti dvou enzymů těchto kvasinek, jejichž funkci zatím nikdo experimentálně neověřil.  Našla nejen cestu, jak takové látky vůbec testovat, ale jako první objevila jejich funkci. Není pravidlem, aby studentka 2. ročníku gymnázia, byla uvedena jako první autorka odborného článku spolu se starší kolegyní. Článek byl přijat k publikaci v mezinárodním impaktovaném časopise.