Sebastian Matoušek se ve své práci věnoval sestavení dvounohého robota. Laicky řečeno bylo cílem přiblížit se ideálu, který vidíme ve filmu Terminátor, proto si také robota pojmenoval Arnold. Dvounozí (humanoidní) roboti jsou do budoucnosti velmi zajímavým odvětvím, nám lidem se totiž lépe spolupracuje s humanoidně vyhlížejícími roboty, neboť jejich pohyby můžeme přirozeněji předvídat. Tito roboti by se tak dali lépe využít jako pomocníci v nejrůznějších situacích běžného života.

Cílem projektu bylo navrhnout, sestavit a naprogramovat vlastního dvounohého robota. Pod odborným dohledem Ing. Marka Žáka se tedy Sebastian pustil do práce na projektu. Na počátku byl vytvořen digitální 3D model robota – toho tak bylo možné v počítači upravovat a zároveň se daly jednotlivé díly vytisknout na 3D tiskárně. Současně s vytvářením modelu robota probíhal i návrh jeho elektroniky. Elektronika robota se nakonec nachází na dvou deskách, které si můžeme dohromady představit jako základní desku počítače. Po sestavení byl robot naprogramován, a byla k němu vyvinuta ovládací aplikace, kterou lze spustit na počítači – skrze ni můžeme robota ovládat.

Výsledný robot je přes 40 cm vysoký a váží skoro 1,5 kg. Je schopen plynulé chůze a splňuje všechny předem zadané cíle projektu, nicméně Sebastian už má v hlavě další rozšíření robota, která by chtěl v budoucnu realizovat.