Gymnázium Plzeň

Magnetronové naprašovací zařízení

Stále přibývá výrobků, které pro svou výrobu potřebují materiály se speciálními kovovými povrchy, které mají např. malý součinitel smykového tření, speciální vlastnosti přilnavosti k jiným materiálům, vysokou odrazivost atd. Takové materiály se vyrábějí pomocí magnetronového naprašování. Ondřej Brichta, Přemysl Čechura a Jan Lüftner se rozhodli, že si takové zařízení na magnetronové naprašování postaví sami. Jelikož byli omezeni finančními prostředky, vycházeli z běžných komponent a naučili se improvizovat při jejich využití. Složité zařízení na magnetronové naprašování se jim nakonec podařilo sestrojit a nyní na něm provádí nejrůznější experimenty jako např. naprašování kovových vrstev na skleněné nebo teflonové substráty. Prováděli také galvanické úpravy připravených měděných povrchů, přičemž se jim podařil vytvořit i tištěný spoj. Současně se vznikem přístroje byla vytvořena i jednoduchá numerická simulace znázorňující zjednodušený průběh naprašování za použití plazmatu.