Projekt mobilita je studentský projekt, který vznikal  na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout, spočítat a zkonstruovat přídavný elektricky pohon k invalidnímu vozíku pro bývalého studenta žďárské průmyslovky Štěpána Pejchla. Štěpán se během svých studijních let na této škole zranil a toto zranění ho připoutalo na invalidní vozík.

Za účelem pomoci vznikl tým s názvem: Projekt mobilita, skládající se ze dvou studentů oboru Strojírenství – Jiřího Mošnera a Matěje Pelikána a dvou studentů z oboru Elektrotechnika – Jana Karáska a Petra Staňka. Tým složený z čtyř průmyslováků pod odborným dohledem Ing. Martina Ťupy a Aleše Gregora si stanovil nelehký cíl, a to sestrojit plně funkční a zcela odnímatelný přídavný elektrický pohon ke Štěpánovu invalidnímu vozíku.

Do práce se tým pustil začátkem března roku 2021. Jako první bylo potřeba obeznámit Štěpána s tímto nápadem, po jeho odsouhlasení mohli započít konstrukční práce. Prvním nezbytným krokem bylo oměření a následné vymodelování 3D modelu sestavy vozíku, na který bude pohon následně připevněn. Po desítkách hodin strávených za obrazovkami počítačů se podařilo navrhnout a vymodelovat nejen vozík, ale i celý pohon i včetně sestavy zajišťující spojení pohonu s vozíkem. Vzniklá sestava skládající se z bezmála 160 dílů sloužila jako podklad pro výrobu a následnou tvorbu 2D výrobní výkresové dokumentace.

V této fázi týmu nic nebránilo pustit se do výroby a nakonec  se podařilo celý pohon vyrobit, propojit s vozíkem a elektronicky oživit. Celkový výrobek splnil stanovené cíle – (váží pod 15 kg a je plně funkční a zcela odnímatelný).