Kapalné krystaly jsou látky, které při změně teploty neprocházejí přímo z pevné látky na kapalnou (nebo naopak), ale procházejí ještě alespoň jednou tzv. kapalně krystalickou fází. V této fázi kapalné krystaly vykazují některé vlastnosti jak pevných látek, tak i látek kapalných.

Ve své práci se Anička zabývala pěti nově syntetizovanými kapalnými krystaly, které byly navíc fotosenzitivní. To znamená, že molekuly těchto látek reagovaly na UV záření a po ozáření změnily (zalomily) svoji molekulovou strukturu.

Při zkoumání nových látek určovala jednotlivé typy fází, kterými látky při teplotní změně procházejí, měřila přesné teploty těchto přechodů a jim odpovídající změny vnitřního tepla.

Ve druhé části se zaměřila na fotosenzitivitu látek. Tu měly látky díky přítomnosti azoskupiny (dva dusíky spojené dvojnou vazbou, N=N) ve své molekulovém jádře. Měřila, jak moc se změní struktura látky po různých dobách ozáření UV světlem, za jakou dobu dojde k tzv. fotostacionárnímu stavu (rovnováze mezi původními a zalomenými tvary molekul v látce) a jak dlouho potrvá, než se látky tzv. zregenerují (vrátí se zpět do původního stavu před ozářením). Proměřovala také absorpční spektra těchto látek v závislosti na době ozařování.

Fotosenzitivita studovaných látek umožňuje jejich ovládání bezkontaktním způsobem, což poskytuje širokou škálu možností pro jejich budoucí využití. Zatím není jisté, kde se tyto konkrétní látky, které zkoumala, budou využívat. Nicméně díky své vysoké tepelné stabilitě a fotosenzitivitě mohou být využity např. do různých směsí pro aplikace ve fotonice a optoelektronice, zejména pak do optických pamětí při využití jejich dlouhé doby regenerace.

Obecně je využití fotosenzitivních kapalných krystalů mnohem širší – například pro chytrá automaticky se zatmavující okna či brýle, chytré pouliční osvětlení, součástky pro fotovoltaiku, světločivné spínače nebo pro bezkontaktní mechanickou manipulaci (změna tvaru materiálů).