Tisková zpráva

V Brně byly dnes uděleny ceny České hlavičky za nejlepší vědecké práce středoškoláků. Laureáty vybrala na základě nominací odborná porota složená z předních českých vědců jako Václava Hořejšího, Jiřího Grygara, Zdeňka Kůse a dalších. Ceny se udělují od roku 2007 a je to nejprestižnější cena pro talentovanou mládež.

 V letošním roce cenu získali:

 MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

 Damián Fabián Humpolec – Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrcholem 3421, Mělník

 Název práce: Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912 – 1943)

 

GENUS „Příroda kolem nás“

Tereza Šustrová – Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Název práce: Přeprogramování luciferin-substrátové specifiky u NanoLuc luciferázy

 

INTENTIO „Udržitelný rozvoj“, cena Univerzity Karlovy

Šimon Kilián – Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7

Název práce: Neplatinový katalyzátor pro palivový článek – efektivní cesta k alternativnímu zdroji energie

 

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Sebastián Matoušek – Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Název práce: Dvounohý kráčivý robot

 

SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena společnosti Česká hlava PROJEKT

Kateřina Jiráková – Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, příspěvková organizace

Název práce: Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech

 

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty UK

Anna Radochová – Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk

Název práce: Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů

 

 

 

Tisková zpráva ke stažení zde
Medailonky laureátů ke stažení zde
Tisková zpráva Albertus ke stažení zde