Mojmír Urbánek

Cenu za nejlepší výrobkovou nebo technologickou inovaci získala firma Ciur a.s. z Brandýsa nad Labem za svůj Substabit, což je výrobek z recyklovaných polymerů pro použití v asfaltových vozovkách.

Plasty se v přírodě rozloží za desítky a někdy až tisíce let. Nejlepší cestou jejich likvidace je recyklace, tedy jejich znovuvyužití. Jedním z nejvíce nebezpečných plastů jsou PVB fólie, které se používají u automobilových a stavebních bezpečnostních sklech. Jen v České republice se PVB neboli polyvinylbutyralu, který se vkládá mezi jednotlivé vrstvy skla, ročně spotřebuje 5 milionů kilogramů. Zatím se tento polymer, který zůstává po oddělení od starého skla, hlavně spaluje či skládkuje. Ročně to v EU představuje asi 150 milionů kilogramů.

Česká společnost CIUR a.s. ve spolupráci původně s firmou DuPont vyvinula technologii, která umožňuje tento polymer zpracovat na substanci vhodnou pro zapracování do asfaltových vozovek pozemních komunikací.

Po mnoha laboratorních testech byla, společně se stavební společností specializovanou na výstavbu a rekonstrukci asfaltových vozovek pozemních komunikací, v části rekonstruované silniční komunikace v Rudné u Prahy a několika dalších vyčleněných zkušebních úsecích položena a zhutněna asfaltová vrstva vozovky, do které byl přimíchán výrobek SUBSTABIT z recyklovaných polymerů PVB. Zkoušky prokázaly, že asfaltová vrstva s příměsí SUBSTABITU mnohem lépe odolává vyjetým kolejím na vozovce, má lepší teplotní citlivost a také lepší vlastnosti při nízkých teplotách.

Patentované řešení uvedené do života firmou CIUR a.s. umožňuje se vypořádat s odpadními polymery, a navíc také snížit spotřebu asfaltových pojiv (ropných produktů) při stavbě silnic o 15 až 30 procent, což představuje například až cca 500 tun ropy na stavbu 1 kilometru dálnice.