Starostové Vysočiny se sešli 4. prosince na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, aby diskutovali o možnostech moderní komunitní energetiky, ve které by využili maximum lokálních zdrojů energie a zajistili příznivé ceny pro obec ale i občany obcí. Byli jsme moc rádi, že Česká hlava byla na toto jednání přizvána, aby starostům prezentovala nejmodernější technologické možnosti ve využití větrných a solárních elektráren, předsatvila jim možnosti jak si z biologicky rozložitelných odpadů vyrábět vlastní zemní plyn či z nevyužité elektřiny vodík , který následně s odpadním kysličníkem uhličitým z bioplynových stanic lze přeměnit v syntetický plyn.

Pomáhat obcím v přijetí těch nejnovějších poznatků vědy a techniky pro život obyvatel, to je jeden z hlavních cílů projektu Česká hlava a věříme, že pomůžeme vytvořit na Vysočině opravdu moderní technologický řetězec energetických zdrojů.