V prostorách ČSVTS na Novotného lávce v Praze se 20.9. sejde odborná porota soutěže Česká hlava, aby vybrala letošní laureáty v kategoriích – Lorem, Industrie, Invence, Doctorandus za přírodní vědy a Doctorandus za technické vědy.
Porota, ve složení: prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr. h. c., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, RNDr. Zdeněk Havlas, CSc., Ing. Zbyněk Frolík, prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., prof. RNDr. Jan Černý, PhD., doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. bude v letošním roce vybírat z 50 nominací, které se do letošního ročníku přihlásily.