Ing. Pavel Izák, Ph.D.

Ing. Pavel Izák, Ph.D.

Ing. Pavel Izák, Ph.D. který působí na Ústavu chemických procesů AV ČR v.v.i v Praze, vyvinul se svým týmem jednokrokový postup pro čištění surového bioplynu od nežádoucích složek založený na kondenzující vodní páře na hydrofilní podložce. Z bioplynu tak dokázal vyrobit biomethan, což je látka s obdobnými vlastnostmi jako zemní plyn. Technologie je dovedena už i do praxe.

Bioplyn je produktem rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu a vzniká především v čistírnách odpadních vod nebo z odpadů živočišné či rostlinné výroby v zemědělství. „Díky vysokému podílu methanu je bioplyn použitelný jako palivo. Ostatní složky však tuto možnost komplikují, neboť většinou mají korozivní účinky. Kvůli podílu oxidu uhličitého je výhřevnost bioplynu mnohem nižší než výhřevnost zemního plynu nebo čistého methanu. Proto mnoho vědeckých skupin po celém světě hledá nové technologie, které by dokázaly z bioplynu vyrobit zemní plyn,“ vysvětluje Ing. Izák.

Jeho metoda je velmi jednoduchá, k oddělení nežádoucích nečistot využívá vodu. V ní se některé součásti bioplynu rozpouštějí rychleji, jiné pomaleji a tím se od sebe oddělují. Technologie byla patentována a už byla vyrobena dvě reálná zařízení.

Levně a jednoduše vyčistit bioplyn a udělat z něj zemní plyn dává zcela nové možnosti městům a zemědělcům, kteří bioplyn z odpadu zatím využívali na výrobu elektřiny a tepla. Energetický potenciál bioplynu není využit optimálně, protože elektřiny máme v ČR zatím nadbytek a pro teplo není v létě využití. Biomethan ale lze využít mnohem efektivněji, lze například používat pro pohon městských autobusů na plyn, lze ho dokonce i skladovat, což u žádného obnovitelného zdroje energie zatím nejde.

Pokud by tento postup byl převeden ve větším měřítku do praxe, znamenal by snadnou cestu k získávání kvalitního paliva a snížila by se naše závislost na dodávek ropy a zemního plynu ze zahraničí. Navíc zdrojem energie je v tomto případě odpad, s kterým jinak máme velké problémy,“ říká Ing. Izák.

Od základního výzkumu obohacování surového bioplynu až na kvalitu zemního plynu po hotové zařízení uplynuly jen čtyři roky. Zařízení je postaveno na principu, který je nadějný i pro další aplikace jako je např. čištění odpadních plynů v technické chemii či speciálních plynů v medicíně nebo nežádoucích zplodin ze spalin. To by mohlo principiálně změnit znečišťování ovzduší hlavně z malých, lokálních zdrojů. Uplatnění u energetických spalin by se mělo začít zkoušet již v příštím roce. 

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.