Statut soutěže Machři roku 2017

Soutěžní obory:

Pro desátý ročník soutěže Machři roku 2017, jsou vyhlášena soutěžní klání v těchto oborech:

ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD), STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

Místo a čas konání:

14. 9. 2017 (čtvrtek) – Praha

Palackého náměstí 2, Praha 2, Nové město (plocha u pomníku F. Palackého spolu s prostory Zítkových sadů)

Registrace:

Do soutěže Machři roku mohou nominovat svůj reprezentační tým školy, které poskytují vzdělání v učebních oborech, zakončených výučním listem případně maturitou. Každá ze škol může být zastoupena pouze jedním týmem v každém vyhlašovaném oboru. Do soutěže je možné se zaregistrovat trojím způsobem.

  1. Vyplněním všech polí interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách pořadatele (www.ceskahlava.cz v sekci Projekty - Machři roku - Přihláška) a jeho odesláním.
  2. Vyplněním papírového formuláře a jeho odesláním poštou na adresu Konojedská 1575/20, Praha 10, 100 00.
  3. Scan vyplněného formuláře na emailovou adresu machriroku@ceskahlava.cz.

Po registraci bude zaslán potvrzující e-mail, který slouží jako potvrzení pro zápis týmu v místě konání.

Termín ukončení přihlášek do soutěže je 7. 7. 2017.

Soutěžní týmy:

Soutěžní týmy mohou být složeny pouze ze žáků nominující školy a je nutné u všech reprezentantů na vyžádání doložit jejich příslušnost k nominující škole (index, žákovská knížka atd.). Složení, respektive počet žáků v týmu pro jednotlivé obory je následující:

Elektrikář (silnoproud): 2
Strojní mechanik: 2

Truhlář: 2

Zadání soutěžních úkolů a vyhodnocení výsledků a odborná komise:

Odborná komise, která je pro každý obor složena ze dvou až tří členů, je zadavatelem soutěžního úkolu. Komise je vybrána pořadatelem, který si vyhrazuje právo v případě nutnosti složení členů komise měnit. Zadání soutěžního úkolu bude vyhlášeno komisí těsně před začátkem samotné soutěže. Komisí bude též schváleno náčiní, se kterým budou moci soutěžící pracovat. Pro splnění zadání mají jednotlivé týmy časový limit. Po skončení limitu není přípustné jakkoli dokončovat, nebo zasahovat do hotové práce, stejně jako není dovoleno radit, nebo jakkoli zasahovat do práce ze strany doprovodu, případně diváků. V případě porušení tohoto, je porota oprávněna soutěžní tým diskvalifikovat. Po dokončení všech prací komise vyhodnotí výsledky týmů v jednotlivých oborech a určí tři nejlepší týmy. Komise si vyhrazuje právo nezveřejňovat důvody, na základě kterých učinila rozhodnutí o vítězích. Do tohoto nespadá zveřejňování soutěžního času, v případě že je brán jako hledisko pro posouzení.

Ceny a trofeje:

V každé kategorii budou vyhlášeny pouze první tři nejlépe umístěné týmy. Ostatní příčky nebudou odbornou komisí zveřejňovány. Vítězný tým a škola, kterou zastupuje, obdrží trofej Machři roku a finanční odměnu v celkové hodnotě 30 000 Kč. Ta bude rozdělena mezi jednotlivé účastníky vítězného týmu a jejich školu tak, že 15 000 Kč obdrží soutěžící (každý 7 500 Kč) a 15 000 Kč bude věnováno škole. Částky jsou předávány po zdanění.

Kontakty pro doručení přihlášek:

Poštou na: Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, Praha 10, 100 00

E-mailem na: machriroku@ceskahlava.cz

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na telefonní číslo +420 606 651 651 nebo na e-mail cerna@ceskahlava.cz.

 

Hlavičkiáda
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací