Předsedou klubu je Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc., společnost ELLA-CS, s.r.o.

Klub byl založen 13 společnostmi, které se tak zároveň staly předsednictvem.

 

Dvořák - svahové sekačky s.r.o.

Hlavním výrobním atributem Společnosti Dvořák, založené v roce 2004, jsou svahové sekačky Spider. Ty představují vysoce technicky vyspělé a univerzální dálkově řízené stroje. Jejich předností je vynikající svahová dostupnost a nízkonákladový provoz. Radiové řízení také zabezpečuje bezkonkurenční bezpečnost provozu a širokou možnost uplatnění stroje. Jedná se o zcela český, mezinárodní patent. Sekačka je dimenzována a konstruována tak, aby si poradila s náletovými dřevinami, plevelovým porostem a dlouhodobě nesečenou trávou. Stroj je vhodný i pro úpravu parkových ploch s vysokou kvalitou zástřihu. Optimální využití strojů Spider je pro sečení rozlehlých ploch s rovným terénem až po svahy se sklonem neuvěřitelných 55°. Variabilita podvozku stroje dává možnost v budoucnu konstruovat složitější nástavby.

Sekačky Spider jsou odebírány více než 50 soukromými i státními společnostmi zemí celého světa. Mimo jiné jej využívá NASA, Údržba dálnic v Austrálii, letiště britského vojenského letectva nebo pořadatel závodů NASCAR.

Consulting Company Novasoft, a.s.

Společnost Consulting Company Novasoft, a.s. poskytuje unikátní softwarové řešení s názvem „NovaVoice.“ Software převádí mluvenou řeč do textu s vysokou přesností. NovaVoice má vysoký potenciál komerčního uplatnění. Jeho nasazením v praxi dochází k úspoře času spojené s tvorbou textů. Vznikl ve spolupráci společnosti Consulting Company Novasoft a.s. a společnosti Speechtech s.r.o. K dispozici je několik desítek oborových slovníků. NovaVoice dosahuje největšího počtu prodaných aplikací v ČR ve zdravotnictví a advokacii.

Společnost Consulting Company Novasoft, a.s. je také poskytovatelem služeb spojených se zaváděním informačních systémů SAP.

ELLA-CS, s.r.o.

V roce 2004 zahájila společnost ELLA-CS, s.r.o. vývoj krytého kovového samoexpandabilního jícnového stentu, který byl určen přímo pro zastavení krvácení z jícnových varixů- SX-ELLA Stent Danis.  Tyto vznikají v důsledku portální hypertenze, při níž dochází k hromadění krve a dilataci žil v distálním jícnu a žaludku, projevující se v pokročilém stádiu právě krvácením. Jde o urgentní a život ohrožující stav spojený s rychlou ztrátou velkého množství krve, který vyžaduje okamžitý zásah. Princip zastavení krvácení SX-ELLA jícnovým stentem Danis je komprese, stejně jako tomu je u používané balónkové tamponády.

Vývoj byl ukončen roku 2005 získáním CE-značky. 95% veškeré výroby je určeno na export a to především do Velké Británie, Itálie a Španělska, kde jej využívají přední zdravotnická centra. Produkt se stal i součástí mnoha medicinských příruček jako je například Oxford Handbook of Acute Medicine.

EVEKTOR, s.r.o.

Společnost Evektor spol. s r.o. patří mezi vedoucí vývojová a konstrukční centra leteckého průmyslu v České republice a je spolehlivým partnerem v oblasti vývoje automobilů a automobilových částí pro řadu evropských automobilek. Za dobu své existence Evektor prošel dynamickým růstem – od malé kanceláře s hrstkou konstruktérů až po dnes již více než dvousetčlenný tým, tvořený zkušenými profesionály i mladými talenty. Evektor je známý vývojem inovativních letounů řady EuroStar/SportStar (více než 1200 vyrobených letounů), VUT100 Cobra a EV-55 Outback. V poslední době se stále více zaměřuje na uplatnění elektrického pohonu v oblasti letadel a dopravních prostředků. Výsledkem je koncept letounu poháněného elektrickým motorem SportStar EPOS nebo řada kompaktních elektrických pohonů TAPIO určených pro malá vozidla.

Společnost je aktivně zapojena do řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti letectví, které jsou spolufinancovány z prostředků EU. Výsledkem této vývojové práce jsou nové technologie nebo konstrukční principy, které najdou uplatnění při vývoji nových letadel. V roce 2014 se společnost Evektor stala jedním z leaderů rozsáhlého evropského výzkumného projektu Clean Sky 2, který je zaměřen na vývoj leteckých technologií šetrných k životnímu prostředí.

ImageMetry, s.r.o. – Praha

Image Metry s.r.o. je high- tech společnost zabývající se výzkumem a vývojem pokročilých metod zpracování obrazové informace a počítačového vidění pro průmyslové, zdravotní, bankovní a další praktické aplikace. Nejznámější produkt společnosti je VerifEyed. Jde o software, který dokáže rozpoznat, zda byly fotka či nascenovaný dokument manipulovány. V některých případech dokonce určí, zda byla fotka např. stažena z internetu. VerifEyed dokáže rozdělit fotografie a dokumenty na věrohodné a nevěrohodné, tedy jakýmkoli způsobem manipulované. Lze zjistit i část, ve které byla fotografie pozměněna. Tento software může velmi výrazně pomoci při odhalování podvodů a falzifikátů. Zároveň společnost vyhrála prestižní cenu Next Idea v New Yorku v roce 2011.

KAPSCH TELEMATIC SERVICES SPOL. s.r.o.

Společnost Kapsch je neodlučně spjata s evropskými telekomunikacemi dvacátého a 21. století. Od roku 1892 se firma úspěšně rozvíjela - od výrobce telefonů a spojovací techniky, přes moderní telekomunikační řešení až po dodávku a provozování systémů pro výběr mýtného a telematiku silničního a železničního provozu. Dnes již globální holding Kapsch je v České republice zastoupen samostatnými subjekty s jasně definovanými oblastmi působnosti - Kapsch Telematic Services, Kapsch CarrierCom (KCC) a Kapsch BusinessCom (KBC). KCC je klíčovým světovým dodavatelem bezpečnostní telekomunikační platformy GSM-R pro železnice, stejný projekt realizuje již devět let i na páteřních tratích v Česku. KBC patří od roku 1991 v tuzemsku k předním poskytovatelům ICT (informační a komunikační technologie) řešení a služeb pro střední a velké firmy. Hlavní náplní společnosti Kapsch Telematic Services je od roku 2006 implementace a následné provozování celostátního elektronického systému pro výběr mýtného v České republice. Součástí projektu je i trvalá obnova a modernizace systému a jeho doplňování o telematické aplikace, to vše v kontextu vlastního technologického vývoje a výzkumu probíhajícího v laboratořích ve Švédsku a Rakousku.

Ani český Kapsch nezůstává pozadu - je zapojen do vědecko-výzkumného projektu RODOS, který pod vedením TU-VŠB a se zapojením ostravského superpočítače zkoumá a vyvíjí komplexní informační nadstavbu nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů. Spolu s pražskou ČVUT zase Kapsch realizuje model predikce inteligentního parkování. Podpora vědy a výzkumu je pro technologické lídry jako je Kapsch důležitou součástí ekonomického rozvoje i společenské odpovědnosti.

LASAK s.r.o.

Společnost LASAK se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických prostředků, zejména kostních a zubních implantátů a prostředků pro regeneraci kostní tkáně již od roku 1991. Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace společnosti LASAK vyvinulo novou unikátní povrchovou technologii úpravy titanových implantačních materiálů s bioaktivními vlastnostmi – BIO povrch. Bioaktivní povrchová úprava implantátů umožňuje vytvořit v krátké době dlouhodobě stabilní rozhraní mezi živou kostní tkání a povrchem. Tato technologie zvyšuje úspěšnost a rychlost léčby a umožňuje využití nových progresivních klinických postupů.

Po uvedení na zahraniční trh si výrobek získal velké renomé a firma LASAK s.r.o. se stala přední evropskou společností vyvážející výrobky pro implantologii do více než 20 zemí světa – především do Německa, Švédska, Dánska, Polska, Španělska, Turecka, Taiwanu a dalších.

LINET spol. s r.o.

LINET spol. s r.o. je předním světovým výrobcem a distributorem lůžek pro nemocniční a sociální péči. Výrobní areál v Želevčicích u Slaného, kde firmu v roce 1990 založil Zbyněk Frolík, operuje s roční kapacitou 80 tisíc lůžek. Přes 90 procent produkce je určeno na export, a to do více než stovky zemí po celém světě. Společnost v obchodním roce 2012/2013 vygenerovala obrat ve výši 1,9 miliardy korun.

LINET ve svém oborou platí za technologického lídra. Pravidelně na trh přináší inovativní řešení, která přispívají k vyššímu komfortu a bezpečí pacientů i ošetřujícího personálu. Třeba teleskopická sloupová jednotka, kterou v Linetu vyvinuli na konci 90. let, zjednodušila manipulaci i s těmi nejtěžšími lůžky tak významně, že v oboru doslova definovala nový konstrukční standard. A v poslední době se LINETu dostalo značné pozornosti například díky inovaci, která lůžkům umožnila bezkontaktně monitorovat vitální funkce. Využívá při tom senzory integrované do konstrukce lůžka, které z biosignálů pacienta dokáží vyčíst informace o jeho tepu či dechové aktivitě.

V roce 2011 majitelé společnosti LINET založili společně s dlouholetým strategickým partnerem wissner-bosserhoff GmbH, německým výrobcem pečovatelských lůžek, holding LINET Group SE. Ten dnes zaměstnává zhruba 900 lidí – v České republice, Německu, Belgii, Nizozemí, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Švédsku, Rusku, USA, Mexiku, Brazílii a USA. Díky rozsáhlé síti distributorů úspěšně podniká i na dalších trzích v Jižní Americe, v Africe, na Blízkém východě, Indii apod.

Optaglio, s.r.o.

Optaglio se zabývá vývojem a výrobou optických bezpečnostních prvků a hologramů a je světovým lídrem v oblasti elektronové litografie. Tato unikátní technologie používaná k vytváření bezpečnostních holografických prvků a optických mikrostruktur je po celém světě uznávaná jako nejvyšší standard pro tvorbu bezpečnostních prvků s nejvyšším stupněm zabezpečení. Vývojem dalších inovativních prvků na poli bezpečnostní holografie se firma řadí mezi nejužší světovou špičku jak ve smyslu vlastní originace hologramů, tak při implementaci do finálních produktů. Nejnovější řada produktů pro ochranu identifikačních průkazů a cenin je principiálně nepadělatelná.

Produkty společnosti Optaglio získaly věhlas mezi vládami a soukromými společnostmi po celém světě a v současnosti  poskytují  ochranu  ve  více  než  50  zemích. Jejím  klientům  patří především  státní  orgány a instituce, stejně tak jako držitelé známých světových značek.

TAJMAC-ZPS, a.s.

Vyspělá mezinárodní společnost TAJMAC- ZPS, a.s. navazuje na dlouholetou tradici strojírenské výroby ve Zlíně, která se zde datuje již od roku 1903. Patří mezi přední evropské výrobce portálových, vertikálních a horizontálních obráběcích center a ze světového hlediska špičkové výrobce vícevřetenových soustružnických a dlouhotočných CNC automatů. Tím, že vlastní slévárenské prostory ZPS – Slévárna, a. s.,  které jsou ve výrobním areálu společnosti, disponuje koncentrovanou kapacitou zahrnující všechny etapy vývoje a výroby. Společnost dlouhodobě spolupracuje s řadou vysokých škol v ČR a výzkumných organizací. Systematicky pracuje na aplikaci nejnovějších vědeckých výzkumných poznatků, ve společnosti probíhají inovační aktivity, které vedou ke zvyšování užitných vlastností vyráběných obráběcích strojů a k vývoji nových produktů. 

Firma TAJMAC-ZPS, a.s. patří mezi největší české exportéry v oboru, export představuje až 70% roční produkce. Významnou produktovou řadou jsou CNC vícevřetenové automaty, do které patří oceněný model MORI-SAY TMZ642CNC, kde právě vysoká výzkumně vývojová inovace vedla k jeho vzniku a vývoji. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již bylo prodáno 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.

UJP PRAHA a.s.

Aktivity společnosti UJP PRAHA a.s. vycházejí ze znalostí získaných v průběhu téměř padesáti let existence firmy. Největším majetkem společnosti jsou zkušenosti z vývoje technologií a materiálů používaných v jaderné energetice. Především však zkušenosti v oblasti jaderného paliva, kontejnerů pro přepravu a skladování zdrojů ionizujícího záření a práce s uranem, wolframem, slitinami zirkonia a dalšími speciálními materiály. V devadesátých letech minulého století bylo portfolio produktů rozšířeno o radioterapeutické ozařovače určené pro léčebné účely. Nejnovější řadu výrobků představuje radioterapeutický systém sestávající z ozařovače TERABALT, rentgenového simulátoru TERASIX vybaveného unikátním systémem Virtual Beam View a 3D plánovacího systému PlanW společně s verifikačním systémem TERAGIS. Unikátnost nově vyvinutého systému Virtual Beam View spočívá v odstranění klasických drátových pravoúhlých omezovačů pole a jejich nahrazení virtuálními digitálními omezovači libovolného tvaru pole, jednak na pacientovi formou počítačové optické projekce, jednak na rentgenovém snímku formou překreslení reálného snímku virtuálním obrazem. Převážná část produkce UJP míří na export jednak do států bývalého Sovětského Svazu, afrických i asijských zemí.

Společnost se rovněž orientuje na vysoce specializované strojírenství s použitím vlastních špičkových technologií a díky dlouhodobému a úspěšně rozvíjenému vlastnímu výzkumu a vývoji jsou nabízené služby i výrobky na špičce oboru.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vyvinul webovou aplikaci zpracování výměnného formátu dat z informačního systému katastru nemovitostí pro vytvoření geometrického plánu s využitím veřejně přístupného internetu. Tato metoda využívá internetu pro zobrazení, kreslení a zpracování výměnného formátu geodat a následného vytvoření geometrického plánu. Řešení umožňuje přenosy naměřených dat z terénu přímo do grafického prostředí pro kreslení geometrického plánu prostřednictvím nově vytvořené webové aplikace VÚGTK přímo (on-line) s využitím databáze VÚGTK všude tam, kde je momentálně přístup k internetu. Novou budovu, cestu atd. bude možné zakreslit do měřického záznamu, geometrického plánu a následně přímo až do mapy z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet.

Rychlejší a dostupnější možnost zpracování grafické části geometrických plánů pomůže nejen odborné veřejnosti, ale lze ji využít pro výuku například i ve školách apod. Tato technologická modifikace je určena především pro potřeby zpracovatelů geometrických plánů a technických map a předpokládá se její využití také v zahraničí.

Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.

VÚTS, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu.

Špičkovým výsledkem ve výzkumu a vývoji ve VÚTS a.s. je vzduchový tryskový stav Camel pro tkaní perlinkové tkaniny zejména ze skelných vláken. Projekt Centra rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) při VÚTS, a.s. byl dokončen v roce 2012 a od roku 2013 úspěšně zahájil provoz. Je zaměřen zejména na oblast vibrací a hluku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.